Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet anbefaler Revlimid-kombi mod myelomatose

Medicinrådet anbefaler lenalidomid i kombination med bortezomib og dexamethason (BorLenDex) som mulig standardbehandling til tidligere ubehandlede patienter med knoglemarvskræft, der ikke er kandidater til højdosis kemoterapi med stamcellestøtte.

Læs mere ...

  • 1
  • 2

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift