Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Atriance kan spille rolle for børns leukæmioverlevelse

ASCO: I et randomiseret fase III-studie udført af den amerikanske Children's Oncology Group (COG) levede 90 procent af børn og unge voksne med T-celle akut lymfoblastisk leukæmi (T-ALL) eller T-celle lymfoblastisk lymfom (T-LL) fire år efter påbegyndelsen af forsøgets behandlingsregimer, og 84 procent var kræftfrie.

Læs mere ...

  • 1
  • 2

Biomarkører og screening stod højt på WCLC-dagsordenen

WCLC: Screening for lungekræft med CT-scanninger, koblet med forskellige biomarkører, har været et gennemgående tema på årets WCLC. Under et presidential symposium tirsdag med de ifølge arrangørerne mest spændende undersøgelser, fokuserede tre ud af syv studier på screening for lungekræft.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift