- først med nyheder om medicin


Patienter med IBD har forhøjet risiko for at udvikle lymfekræft

Patienter med inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) har øget risiko for at få lymfekræft, og risikoen har været stigende i udvalgte patientgrupper de senere år. Ny forskning peger på, at risikoen både kan være relateret til sygdommen og til den medicinske behandling af IBD. 

Det er forskere fra Karolinska Instituttet (KI) i Stockholm, der har undersøgt risikoen for at udvikle lymfekræft hos patienter med IBD, og studiet er udgivet i tidsskriftet Clinical Gastroenterology and Hepatology.

IBD dækker over to sygdomme; Crohns sygdom og colitis ulcerosa. Studiet viser, at risikoen for at få lymfekræft var forhøjet i begge patientpopulationer. Risikoen var imidlertid højest blandt patienter med Crohns sydom, og den øgede forekomst var primært drevet af T-celle lymfomer og aggressive B-celle lymfomer. Om end forekomsten af lymfekræft var større blandt patienter med IBD, så var den absolutte risiko meget lav, siger studiets sidsteforfatter, Jonas Ludvigsson, professor på afdeling for Medicinsk Epidemiologi og Biostatistik ved KI.

”Stigningen i risiko svarer til kun ét ekstra tilfælde af lymfekræft per tusind patienter med IBD fulgt over en periode på ti år,” udtaler han i en pressemeddelelse fra KI.

Flere grunde til øget risiko

Studiet inkluderede knap 170.000 danske og svenske patienter med IBD. Data var indhentet fra de nationale registre og dækkede over patienter diagnosticeret med IBD i perioden 1969 til 2019. For at beregne IBD-patienters risiko for at udvikle lymfekræft blev IBD-populationen sammenholdt med en populationen uden IBD.

Risikoen for at udvikle lymfekræft har været stigende blandt patienter med Crohns sygdom de sidste 20 år. Studiet viser, at den højeste risiko blev observeret i patienter, som havde været i behandling med immunmodulerende stoffer. Risikoen var også forhøjet blandt de patienter, som ikke havde modtaget immunmodulerende stoffer – men ikke ligeså meget.

”Fundene indikerer, at både inflammationen i sig selv og behandlingen spiller en rolle. I og med, at der er så meget snak om øget risiko for lymfekræft associeret med immunmodulerende stoffer, så er det vigtigt at gøre det klart, at IBD i sig selv også lader til at drive udviklingen af lymfekræft. Det er man nødt til at holde sig for øje og diskutere, når man ordinere moderne behandlinger, hvor der kan være en bekymring for, at de vil øge risikoen for lymfekræft,” udtaler studiets førsteforfatter Ola Olén, konsulent og forelæser på Medicinsk Afdeling ved KI, i pressemeddelelsen.

Forskerne oplyser, at de ønsker at gå videre og undersøge problemstillingen yderligere i kommende studier.