Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Biomarkører og screening stod højt på WCLC-dagsordenen

WCLC: Screening for lungekræft med CT-scanninger, koblet med forskellige biomarkører, har været et gennemgående tema på årets WCLC. Under et presidential symposium tirsdag med de ifølge arrangørerne mest spændende undersøgelser, fokuserede tre ud af syv studier på screening for lungekræft.

Læs mere ...

Videoassisteret kirurgi giver færre komplikationer end åben kirurgi

WCLC: Videoassisteret lungekirurgi reducerer komplikationer og ophold på hospitalet sammenlignet med åben kirurgi.

Opmuntrende langtidsdata for Opdivo mod avanceret NSCLC

WCLC: Mere end fem gange så mange tidligere behandlede patienter med ikke-småcellet lungekræft er i live efter fem år, hvis de får Opdivo (nivolumab), sammenlignet med patienter, som får kemoterapi.

Keytruda giver også langvarig gevinst mod avanceret NSCLC

WCLC: Førstelinje-monoterapi med Keytruda (pembrolizumab) giver en langvarig overlevelsesgevinst for patienter med avanceret ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) sammenlignet med platinbaseret kemoterapi.

Visse screenings-kriterier for lungekræft er markant bedre end andre

WCLC: Vi får de bedste resultater ved lungekræftscreening, hvis vi følger PLCO-kriterier for, hvilke patienter der skal screenes, ikke de kriterier, som vi kender fra de amerikanske sundhedsmyndigheder, konkluderer et nyt studie på WCLC 2019 i Barcelona.

Screening for lungekræft er forbundet med en markant reduktion i dødsfald

WCLC: To ny-publicerede screeningstudier kommer NELSON-studiet i forkøbet og viser, at den er god nok: CT-scanninger af folk i risiko for at udvikle lungekræft, er forbundet med en markant reduktion i dødsfald.

Autoantistoffer kan bruges til at præcisere risikovurderingen for lungekræft

WCLC: En test for autoantistoffer i blodet associeret til tumorantigener kan bruges til at stratificere personer i høj risiko for at udvikle lungekræft i mere præcise risikokategorier,.

Tecentriq sikrer længere overlevelse for NSCLC-patienter med højt PD-L1-udtryk

WCLC: Patienter med stadie IV ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), der i et studie fik PD-L1-hæmmeren Tecentriq (atezolizumab) sammen med kemoterapi levede længere end de, der fik kemoterapi alene - men kun blandt en undergruppe af patienter med højt PD-L1-udtryk.

Kultur

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  MS Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

  Redaktion

  Redaktion

  Chefredaktører

  Kristian Lund
  kristian@medicinsketidsskrifter.dk

  Nina Vedel-Petersen
  nina@medicinsketidsskrifter.dk

  Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  helle@medicinsketidsskrifter.dk

  Research

  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
   Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
   Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
   Grit Blok - dermatologi 
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
   Ebbe Fisher - generelt
   Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
   Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
   Annette Lausten - gastroenterologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

  Om os

  Om os

  Annoncer

  Jobannoncer

  Persondatapolitik

  Kontaktinfo

  Abonnement
  birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

  Mail redaktionen

  Medicinske Tidsskrifters medier

  www.medicinsketidsskrifter.dk
  www.onkologisktidsskrift.dk
  www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
  www.propatienter.dk
  www.medicinsktidsskrift.dk
  www.haematologisktidsskrift.dk
  www.mstidsskrift.dk
  www.diagnostisktidsskrift.dk