Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny tilgang til data skal sætte retning for fremtidens kræftbehandling

En ny virtuel platform for datadeling skal være med til at sikre, at der bliver indsamlet komplette prospektive data på behandlingen af patienter med kræft. Denne type data er i dag en mangelvare, hvilket bl.a. betyder, at den reelle, kliniske effekt af nye, målrettede anticancer-behandlinger er ukendt.

Læs mere ...

OSCAR-projektet skal sikre større indsigt i sundhedsudfordringer

Troels Bierman MortensenEn bredere og mere sikker udnyttelse af data skal bidrage til at løse en række af de udfordringer, det danske sundhedsvæsen aktuelt står overfor, lyder visionen fra en af initiativtagerne til en virtuel platform for indsamling og sammenkobling af anonymiserede og krypterede data.

Læs mere ...

Kortere strålingsforløb har måske bedre effekt mod blærekræft

Færre strålebehandlinger med lidt højere dosis ved hver behandling er mindst ligeså effektivt mod blærekræft, hvor sygdommen har spredt sig til det omkringliggende muskelvæv, som behandling med standardstråleterapi.

Registerstudie ser på sammenhænge mellem brystkræft og type 2-diabetes

Forskere fra Aarhus og Odense skal undersøge mulige sammenhænge mellem brystkræft og type 2-diabetes både før og efter en kræftdiagnose.

PADVEC demonstrerer OS-fordele ved fremskreden blærekræft

Antistof-lægemiddelkonjugatet PADVEC (enfortumab vedotin-ejfv) forbedrer den samlede overlevelse (OS) og den progressionsfri overlevelse (PFS) signifikant for patienter med tidligere behandlet lokal-avanceret eller metastatisk urotelkræft sammenlignet med kemoterapi.

Libtayo forbedrer OS betydeligt ved NSCLC med højt PD-L1-udtryk

Immunterapien Libtayo (cemiplimab) i førstelinje viser markant effekt som monoterapi til behandling af patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) med et PD-L1-udtryk over 50 procent. Behandlingen reducerer risikoen for død med 43 procent. 

FDA godkender middel til behandling af kemo-bivirkninger

De amerikanske fødevare- og lægemiddelmyndigheder FDA har godkendt Cosela (trilaciclib) til forebyggelse af knoglemarvssuppression hos patienter med fremskreden småcellet lungekræft (SCLC), som er i behandling med kemoterapi.

Tukysa godkendt i EU mod metastatisk HER2-positiv brystkræft

Tyrosinkinasehæmmeren Tukysa (tucatinib) i kombination med trastuzumab og capecitabine har fået markedsføringstilladelse i EU som behandling til patienter med lokal-avanceret eller metastatisk HER2-positiv brystkræft, der tidligere har modtaget mindst to behandlingsregimer.

Danske forskere tættere på at kunne forudsige kræftspredning

Et protein kaldet netrin-4 ser ud til at være afgørende for basalmembranens opbygning, hvilket har betydning for, hvor let kræft kan sprede sig gennem blodbanen, indikerer nyt dansk studie af mus. 

Kultur

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  MS Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

  Redaktion

  Redaktion

  Webmaster

  Journalister

  • Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
   Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
   Sybille Hildebrandt - alm. praksis, sundhedspolitik

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Annette Lausten - gastroenterologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Ebbe Fischer - allround

  Om os