Efter uhørt forsinkelse: Fagudvalg får båret vigtig godkendelse i mål

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kræftrelateret RNA-molekyle findes alligevel ikke i flere kræftformer

Et cirkulært RNA-molekyle, ciRS-7, der er vurderet til at være kræftdrivende, findes ikke i kræftceller ved en række kræftformer, sådan som man tidligere har troet, viser dansk studie. 

EU-kommissionen godkender ny niraparib-indikation

EU-Kommissionen har godkendt Zejula (niraparib) som vedligeholdelsesbehandling til voksne patienter med avanceret æggestokkræft, der har haft respons på førstelinjebehandling med platinholdig kemoterapi.  

FDA hastevurderer Tagrisso til tidlig lungekræft

FDA fremskynder vurderingen af Tagrisso (osimertinib) som behandling til patienter med et tidligt stadie af ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) med EGFR-mutationer, som har været igennem kurativ kirurgi.

Ny dansk teknik til at finde blærekræft breder sig på hospitaler

Flere og flere sygehuse i ind- og udland er i gang med at indføre den danske teknik Narrow Band Imaging (NBI) til udredning af blærekræft samt ved operation. 

Medicinrådet nedlægger fagudvalg for neuroendokrine tumorer

På sidste rådsmøde valgte Medicinrådet at nedlægge tre fagudvalg, herunder fagudvalg for neuroendokrine tumorer. Beslutningen blev truffet, fordi de tre udvalg ikke har haft nye sager længe – og heller ikke forventer at få det foreløbig.

Medicinråds-beslutning vækker glæde i Kræftens Bekæmpelse

Jeg er glad på patienternes vegne, lyder reaktionen fra Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, efter, at Medicinrådets på det seneste møde besluttede at udvide anvendelsesmulighederne for Keytruda (pembrolizumab) til behandling af ikke-småcellet lungekræft.

Post hoc-analyse af ARIEL3-studiet bekræfter signifikant effekt af rucaparib

En post hoc-analyse af fase III-studiet ARIEL3 har undersøgt kvalitetsjusteret progressionsfri overlevelse (QA-PFS) og den kvalitetsjusterede tid uden symptomer eller toksicitet (Q-TWiST) hos patienter med ovariekræft. 

Kultur

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  MS Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

  Redaktion

  Redaktion

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  • Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
   Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Annette Lausten - gastroenterologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Ebbe Fischer - allround

  Om os