Medicinrådet blæser på det 4. princip

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Calquence er overlegen mod kronisk lymfocytisk leukæmi

ASCO: Calquence (acalabrutinib) giver signifikant færre tilfælde af atrieflimren og er generelt mere tålelig end ibrutinib som førstelinjebehandling mod tidligere behandlet kronisk lymfocytisk leukæmi, og så øger acalabrutinib den progressionsfrie overlevelse hos nydiagnosticerede patienter. 

Alectinib er ikke bedre end crizotinib mod ALK+ lungekræft efter fem år

ASCO: Behandling med Alecensa (alectinib) forlængede ikke den samlede overlevelse (OS) hos japanske behandlingsnaive patienter med avanceret ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft sammenlignet med crizotinib (Xalkori).

Tarmkræft: Erbitux plus kemoterapi øger tumorsvind

ASCO: Førstelinjebehandling med Erbitux (cetuximab) plus kemo førte til større tumorsvind sammenlignet med bevacizumab plus kemo hos patienter med metastatisk tarmkræft med normale RAS-gener.

Hyppige dosisreduktioner kalder på nye behandlingsstrategier

ASCO: En stor del af patienter med metastatisk brystkræft lider under betydelige bivirkninger af den vedvarende behandling med kemoterapi. Og de fleste af dem, der af den grund ender med at blive sat ned i dosis, får det bedre.

Relatlimab øger progressionsfri overlevelse ved inoperabel hudkræft

ASCO: Kombineret førstelinjebehandling med anti-LAG3-antistoffet relatlimab og Opdivo (nivolumab) forlænger progressionsfri overlevelse (PFS) signifikant hos patienter med inoperabel eller metastatisk melanoma.

AiRuiKa forlænger overlevelsen ved fremskreden spiserørskræft

ASCO: Det kinesisk lægemiddel AiRuiKa (camrelizumab)  kombineret med kemoterapi forlænger den samlede overlevelse ved fremskreden eller metastatisk planocellulær spiserørskræft.

Nye overlevelsesresultater for tarmkræft kan ændre praksis

ASCO: Keytruda (pembrolizumab) tenderer mod øget overlevelse sammenlignet med kemoterapi hos personer med metastatisk tarmkræft med defekt mismatch repair.

Kultur

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  MS Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

  Redaktion

  Redaktion


   Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/onkologisktidsskrift.dk/public_html/modules/mod_jw_srfr/tmpl/default/default.php on line 25

  Webmaster

  Journalister


   Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/onkologisktidsskrift.dk/public_html/modules/mod_jw_srfr/tmpl/default/default.php on line 25

  Om os


   Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/onkologisktidsskrift.dk/public_html/modules/mod_jw_srfr/tmpl/default/default.php on line 25