Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tecentriq-kombination forbedrer PFS i stadie IV NSCLC

WCLC2018: PD-L1-hæmmeren Tecentriq (atezolizumab) i kombination med carboplatin plus Alimta (pemetrexed) som førstelinjebehandling og Alimta som vedligeholdelsesbehandling forbedrer den progressionsfrie overlevelse (PFS) hos patienter med fase IV ikke-småcellet lungekræft (NSCLC).

Læs mere ...

Nationalt studie vil forbedre lungekræftoverlevelsen via PRO

Et nyt nationalt projekt vil undersøge, om ugentlige spørgeskemabesvarelser fra lungekræftpatienter får dem til at leve længere, end hvis de følger det normale opfølgningsprogram. Studiet er et af de største samarbejder inden for lungekræft i Danmark og bærer titlen ProWide.

Læs mere ...

Behandling af immunterapi-resistens bør tilpasses den enkelte

Efterhånden tyder mere og mere på, at resistens mod immunterapi er unik for den enkelte patient. Derfor må fremtidens valg og timing af ​​en behandling for immunterapiresistens ideelt set tilpasses og skræddersyes de grundlæggende årsager til resistens hos den enkelte patient.

Læs mere ...

Brigatinib får positiv CHMP-udtalelse mod ALK-positiv NSCLC

WCLC2018: Takedas Alunbrig (brigatinib) til behandling af voksne med ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), der tidligere har modtaget standardbehandling med crizotinib, har fået en positiv udtalelse fra EMAs videnskabelige komité for humanmedicinske lægemidler CHMP.

Læs mere ...

Kultur

  Redaktion

  Redaktion

  Chefredaktører

  Kristian Lund
  kristian@medicinsketidsskrifter.dk

  Nina Vedel-Petersen
  nina@medicinsketidsskrifter.dk

  Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  helle@medicinsketidsskrifter.dk

  Research

  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
  Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Maibrit Jürs - reumatologi 
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

  Om os

  Om os

  Annoncer

  Jobannoncer

  Persondatapolitik

  Kontaktinfo

  Abonnement
  birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

  Mail redaktionen

  Medicinske Tidsskrifters medier

  www.medicinsketidsskrifter.dk
  www.onkologisktidsskrift.dk
  www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
  www.propatienter.dk
  www.medicinsktidsskrift.dk
  www.haematologisktidsskrift.dk
  www.mstidsskrift.dk