Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen bør træde varsomt

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Arbejdsgruppe skal fastlægge retningslinjer for uspecifikke symptomer der kan være lungekræft

Sundhedsstyrelsen sammensætter nu en arbejdsgruppe, der skal afklare, hvilken billeddiagnostisk undersøgelse, der bør tilbydes patienter med uspecifikke symptomer fra lungerne, der i sjældne tilfælde skyldes kræft.

Nye data for første KRASG12C-hæmmer

KRASG12C-hæmmeren sotorasib (Lumakras)er blevet evalueret i over 10 forskellige kombinationer til behandling af KRAS G12C-muterede kræftformer.

Første tabletbehandling mod EGFR Exon20 NSCLC godkendt i USA

Den målrettede TKI-hæmmer mobocertinib (Exkivity) er blevet godkendt i USA som den første orale behandling, der er specifikt målrettet patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft (NSCLC).

Stort studie afliver bekymring om HPV-vaccines svækkelse af immunforsvaret

HPV-vaccination svækker ikke immunforsvaret over for andre infektioner. Det fastslår forskere fra Statens Serum Institut (SSI) i en stor undersøgelse.

Hæmostatisk pulver efter robotkirurgi kan forbedre potensen hos prostatakræftpatienter

Et let påført hæmostatisk pulver efter ​​robotkirurgi kan forbedre prostatakræftpatienters resultater, herunder potens.

Enhertu får amerikansk gennembrudsbetegnelse mod HER2-brystkræft

Enhertu (trastuzumab deruxtecan) har fået et gennembrudsstempel af den amerikanske lægemiddelmyndighed (FDA) som behandling af patienter med ikke-resekterbar eller metastatisk HER2-positiv brystkræft, der har modtaget en eller flere tidligere anti-HER2 -baserede regimer.

Tecentriq fejler mod avanceret æggestokkræft igen

Checkpoint-hæmmeren Tecentriq (atezolizumab) oveni standardbehandling forbedrede ikke progressionsfri overlevelse (PFS) ved nydiagnosticeret fremskreden æggestokkræft sammenlignet med kemoterapi og bevacizumab (Avastin) alene. 

Kultur

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  MS Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

  Redaktion

  Redaktion

  Webmaster

  Journalister

  • Redaktionschef
   Helle Torpegaard
   helle@medicinsketidsskrifter.dk

   Journalister

   Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
   Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
   Sybille Hildebrandt - alm. praksis, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, neurologi
   Gorm Palmgren - onkologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Ebbe Fischer - allround
   Natacha Houlind Petersen - allround
   Nana Fischer - allround

  Om os