Steen Werner fortjener et rap over nallerne

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Verzenios nedsatte risiko for tilbagefald med 25 procent

Ann Søegaard KnoopESMO: Verzenios (abemaciclib) plus adjuverende hormonbehandling nedsatte risikoen for tilbagefald med 25 procent de første to år sammenlignet med hormonbehandling alene for mennesker med HR+, HER2-negativ højrisiko tidlig brystkræft, viser fase III-studiet MonarchE.

Læs mere ...

Ellebæk: ESMOs melanomnyheder bidrager til målrettet behandling

Eva EllebækESMO: De senere år har været præget af flere gennembrud i behandlinger af melanom – ikke mindst indenfor adjuverende behandlinger, siger onkolog Eva Ellebæk, der vurderer, at årets nyheder på årets ESMO-kongres indenfor melanom især kan bidrage til en mere målrettet behandling. 

Læs mere ...

Helgenomsekventering kan oftest optimere behandlingen

ESMO: Rutinemæssig helgenomsekventering kan gøre det muligt at optimere behandlingen for hovedparten af alle kræftpatienter, konkluderer forskerne bag det hollandske WIDE-studie. 

Studier: Uklare regler gør medicinpriser ugennemsigtige

ESMO: Medicinalvirksomheder har vidt forskellige måder at opgøre deres omkostninger ved at forske og udvikle nye lægemidler, og det er med til at gøre prissætningen af lægemidler ugennemsigtig.

Adjuverende dobbelt-immunterapi har ikke effekt på PFS for LS-SCLC-patienter

ESMODet er ikke en fordel for patienter med begrænset småcellet lungekræft (LS-SCLC) at modtage adjuverende immunterapi efter standardbehandling med kemostråleterapi (CRT) og profylaktisk kraniebestråling (PCI). 

Neoadjuverende immunterapi viser lovende effekt mod hoved-halskræft

ESMO: Knap en tredjedel af patienter med hovedhalskræft (HNSCC) i stadie II-IVB får næsten komplet respons på behandling med immunterapi i neoadjuverende setting.

Neoadjuverende Tecentriq er sikker ved operabel NSCLC

ESMO: Det er sikkert at give patienter med operabel ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) en serie neoadjuverende Tecentriq (atezolizumab), men om tolerancen af behandlingen korrelerer med forlænget overlevelse er fortsat uvist.

Keytruda fortsætter med at vise forbedret OS mod avanceret NSCLC

ESMO: Efter fem års opfølgning demonstrerer Keytruda (pembrolizumab) som førstelinje-monoterapi til metastatisk ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) fortsat signifikant forbedret overlevelse sammenlignet med kemoterapi.

Ældre patienter med tarmkræft har mindre gavn af adjuverende kemo

Camilla Qvortrup

ESMO: Ældre patienter over 70 år med stadie III tarmkræft tåler adjuverende oxaliplatin-holdig kemoterapi dårligere sammenlignet med patienter på under 70 år.

Kultur

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  MS Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

  Redaktion

  Redaktion

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  • Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
   Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Annette Lausten - gastroenterologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Ebbe Fischer - allround

  Om os