Nye tal: Flere overlever kræft i lang tid

For 15 år siden var 74 procent af kræftpatienter i live et år efter diagnosen. Det tal er nu 83 procent. Det viser en ny rapport fra Sundhedsdatastyrelsen, som sammenligner overlevelsen for kræftpatienter både over tid og mellem forskellige kræftformer.

Unge kræftramte efterspørger skræddersyede indsatser

Unge med kræft har brug for skræddersyede indsatser. Det viser et nyt studie fra Statens Institut for Folkesundhed, som har afdækket kræftramte unges behov og ud fra det foreslår en indsats, der skal tilpasses den enkelte unge kræftpatient.

Kræftforskning forbigået ved hyldest af danske kliniske forsøg

Syv uddelte priser gik til specialer og afdelinger med andre fokusområder end cancer, da kårigen af  'Danmarks bedste kliniske forsøg og afprøvninger 2022' løb af stablen sidste uge. Det nationale kræftstudie ProTarget måtte nøjes med en nominering.

Højdosis ifosfamid er det mest effektive kemo-regime mod fremskredent Ewing Sarkom

ASCO: Behandling med højdosis Holoxan (ifosfamid) giver den største overlevelsesgevinst hos patienter med behandlingsrefraktær eller recidiverende Ewing Sarkom (RR-ES) sammenlignet med de tre andre kemoterapeutiske behandlingsmuligheder, der hyppigst anvendes til patientgruppen.

Danske eksperter: Dét bliver værd at holde øje med på ASCO 2022

Nye behandlingsmuligheder til patienter med metastatisk bryst- og tarmkræft har en fremtrædende placering i det videnskabelige program for ASCO 2022. Her giver danske eksperter deres bud på, hvilke studier inden for de største kræftformer det er værd at holde øje med i år.

Kræftpatienter med psykiske lidelser overses ofte i almen praksis

Når mennesker med psykiske lidelser får kræft, bliver sygdomme ofte først diagnosticeret ved akut indlæggelse frem for via almen praksis, sammenlignet med patienter uden psykisk sygdom. Det kan være med til at forklare den dårligere prognose for overlevelse, som disse patienter har.

Behandlingen af senfølger efter kræft hænger i en tynd tråd i Region Midtjylland

Når året rinder ud, er der ikke flere penge til at drive Aarhus Universitetshospitals Klinik for Senfølger efter Kræft i Bækkenorganerne, og der er ingen planer for, hvordan klinikken skal finansieres fremover. Regionen risikerer at miste sin førerposition inden for håndtering af senfølger efter kræft, advarer klinikkens leder Peter Christensen.

Mange får unødvendige behandlinger på grund af lægers skræk for klager

En ud af fire læger siger, at de på grund af bekymring for at få en klage - enten dagligt eller ugentligt - bestiller undersøgelser som eksempelvis scanninger, der ikke er lægefagligt begrundede. Og knap en ud af seks læger siger, at de ordinerer en behandling, som ikke er nødvendig ud fra et lægefagligt synspunkt.