- først med nyheder om medicin

Færre ansøgninger om eksperimentel behandling

Sundhedsstyrelsens rådgivende panel har i 2022 vurderet en femtedel færre patientsager om muligheden for eksperimentel behandling end året før, viser ny årsrapport. Det afspejler en generel tendens til, at antallet af sager om rådgivning i eksperimentel behandling falder.

Danske eksperter: Kunstig intelligens har lang vej endnu

Ifølge flere eksperter og forskere har kunstig intelligens et stort potentiale særligt indenfor billeddiagnostikken og lungekræft. Der er dog stadig en del vej igen, lyder det fra danske eksperter, der peger på, at den store omtale og forventninger til teknologien både kan være godt og ondt. 

Forskning: Kæmpe potentiale i at udnytte placebo-effekten bedre

Placeboeffekten er en reel effekt, der i supplement til den øvrige behandling kan mindske sygdomsfølelse og resultere i bedre effekt af behandling. Ny analyse fra Den Lægefaglige Tænketank ATLAS samler seneste viden om placebo- og noceboeffekt. 

Forskere finder årsag til hjerteskader grundet kræftmedicin

Engelske forskere har fundet den sandsynlige årsag til, at nogle kræftbehandlinger skader hjertet. I en ny undersøgelse har de identificeret en række proteiner i blodet, der er forbundet med en øget risiko for at udvikle hjertesygdomme, og som også påvirkes af nogle kræftlægemidler.

Region Sjælland søsætter stråleterapi med brug af kunstig intelligens

Kræftpatienter i Region Sjælland kan nu få en mere individuelt tilpasset stråleterapi ved hjælp af kunstig intelligens. I første omgang kommer det patienter med kræft i bækkenregionen til gode som prostata- og blærekræft, da potentialet for en mere præcis og skånsom behandling her er særligt stort.

Black Box installeres på flere operationsstuer på Rigshospitalet

​En såkaldt OR Black Box, der registrerer alt, hvad der sker i lokalet, installeres nu på seks operationsstuer på Rigshospitalet, blandt andet i Center for Kræft og Organsygdomme. Boksene skal styrke læring, arbejdsglæde og patientsikkerhed. 

Cheflæger: Nej tak til hurtige løsninger på kræftområdet

Sundhedsminister Sophie Løhde (V) foreslår i genopretningsplanen for kræftområdet, at der skal frigøres flere ressourcer til den højtspecialiserede kræftbehandling. Men der findes ingen snuptagsløsninger på det område, mener de onkologiske cheflæger fra Rigshospitalet og Vejle Sygehus. 

Neoadjuverende immunterapi viser lovende takter mod MSI-H/dMMR tumorer

Neoadjuverende Keytruda (pembrolizumab) er en sikker behandling for patienter med avanceret/metastatisk mikrosatellitinstabilitet høj (MSI-H) eller deficient mismatch repair (dMMR) solide tumorer. Det konkluderer et fase II-studie, som også viser, at neoadjuverende Keytruda resulterede i høje responsrater for patientgruppen.

Atrieflimren er dårligt belyst i onkologiske studier

Atrieflimren er en kendt og alvorlig bivirkning ved nogle kræftbehandlinger, men sygdommen er underrapporteret i kliniske studier. Det viser en ny metaanalyse, som påpeger, at manglen på viden sandsynligvis får onkologer til at undervurdere risikoen for atrieflimren.

Ny DSKO-formand: Vi onkologer skal skabe debatterne

Prioritering, rekruttering af onkologer og ulighed i kræft er nogle af de fokusområder, som afdelingslæge Malene Støchkel Frank fra Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Næstved og Roskilde, vil have i sin nye rolle som formand for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO).

Vil undersøge bivirkninger ved immunterapi

Flere tusinder kræftpatienter bliver årligt behandlet med immunterapi, hvis hyppigste bivirkning er immunterapi-relateret tarmbetændelse. Et nyt forsøg på Odense Universitetshospital skal nu undersøge, hvorfor og hos hvem bivirkningen opstår.

Protonterapi testes snart på den sidste mulige kræfttype

Siden protonterapi blev indført i Danmark for fire år siden, har onkologer gradvist afprøvet behandlingen mod flere og flere kræftformer. Om få måneder har Dansk Center for Partikelterapi i Aarhus afprøvet behandlingen på forsøgsbasis blandt alle de kræftformer, hvor protonterapi er muligt.

Danske onkologer: Studier skal suppleres af real-world resultater

DSKO: Inklusionskriterierne i de store firma-initierede studier afspejler sjældent patienterne i klinisk praksis, og der er et stort behov for at lade real-world data komplementere de randomiserede studier. Det bør industrien efterkomme, lyder opfordringen fra flere danske og udenlandske eksperter.