Kisquali er sikker behandling til børn med avanceret kræft

Den målrettede CDK4/6-hæmmere Kisquali (ribociclib) er en veltolereret behandling for børn med relaps/refraktær (r/r) kræft, både i kombination med topotecan og temozolomid (TOTEM) og sammen med det immunsupprimerende stof everolimus.