ESMO 2022-Highlights: Klapsalver og nye helbredende behandlinger

ESMO: Stående bifald, rørende øjeblikke og en banebrydende ny dansk behandling mod metastatisk modermærkekræft, der har potentiale til at kurere fremskreden kræft på tværs af solide kræftformer. Det skortede ikke på store resultater på ESMO 2022.

Rekordlav opfyldelse af kræftpakke-forløbstider

Andelen af kræftforløb, der blev gennemført inden for Sundhedsstyrelsens anbefalede forløbstider, lå lavt i andet kvartal af 2022 sammenlignet med tidligere, viser en opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen.

Gensplejset herpes-virus viser effekt mod fremskreden kræft

En modificeret version af herpes simplex-virus har i et fase I-studie vist tegn på effektivitet hos en fjerdedel af patienter med en række fremskredne kræftformer. De tidlige resultater kan potentielt give håb for nogle kræftpatienter, hvor andre former for immunterapi ikke har virket.

Eksperter og fagfolk uenige om værdien og nytten af real-world data

Er real-world data et hypet begreb, der skygger for utilstrækkelige data fra kliniske studier? Eller er det et vigtigt redskab til at overvåge effekter på længere sigt, når kliniske studier ikke altid er tilstrækkelige? To eksperter giver deres vurdering, og de er ikke helt enige.

Nye data sår tvivl om resultatet af højt profileret PRO-studie

Kræftpatienter, som systematisk indrapporterer data om deres symptomer, har en bedre livskvalitet og symptomkontrol end patienter, der ikke gør dette. Det viser analyser af foreløbige data fra et nyt studie, der følger op på Ethan Baschs meget omtalte PRO-studie fra 2017.