Nye data for første KRASG12C-hæmmer

KRASG12C-hæmmeren sotorasib (Lumakras)er blevet evalueret i over 10 forskellige kombinationer til behandling af KRAS G12C-muterede kræftformer.

Nyt studie indikerer at kræftopfølgning skal nytænkes

ESMO: Tidligere standarder for kræftopfølgning er muligvis ikke længere tilstrækkelige, fordi forbedringer i screening, tidlig diagnosticering og behandling af kræft har medført, at mere end halvdelen af ​​kræftpatienter i Europa i dag lever længere end fem år efter, at de har fået diagnosen.

GP-kombi giver længere overlevelse end FP ved NPC

Gemcitabin i kombination med cisplatin (GP) giver længere overlevelse for patienter med tidligere ubehandlet fremskreden nasopharyngeal karcinom (NPC), end fluorouracil plus cisplatin (FP) gør.

Overvågning af dMMR-patienter forbedrer overlevelsen

Overvågning af patienter med såkaldt Mismatch Repair defekt (dMMR) er en effektiv metode til tidlig kræftdiagnostik og intervention og forbedrer den samlede overlevelse (OS) for patienterne.