Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen bør træde varsomt

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

FDA godkender ny TKI mod metastatisk RET-fusionspositiv NSCLC

De amerikanske fødevare og lægemiddelmyndigheder FDA har godkendt tyrosinkinasehæmmeren Gavreto (pralsetinib) til patienter med metastatisk RET-fusionspositiv ikke små-cellet lungekræft (NSCLC). I samme ombæring har FDA godkendt en diagnostisk test (ODxT), der ledsager behandlingen.

Læs mere ...

Ny national lungekræft-biobank er under opsejling

Dansk Forskningscenter for Lungekræft har taget de første skridt til at etablere en national blodbiobank på lungekræftområdet. Data fra biobanken skal bruges til at monitorere lungekræftpatienternes respons på nye behandlinger, samt skabe bedre forudsætninger for at justere en behandling i tide.

Læs mere ...

Durvalumab godkendt til ny doseringsmulighed

De amerikanske lægemiddelmyndigheder (FDA) har godkendt, at antistoffet Imfinzi (durvalumab) kan doseres mindre hyppigt til patienter med inoperabel stadie III ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) og til patienter med tidligere behandlet avanceret blærekræft.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift