Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny pulje skal styrke forskning i immunterapi

En ny pulje skal styrke forskning og udvikling inden for immunterapi ved kræft og blandt andet undersøge, om der er potentiale for at udbrede behandlingen til andre kræftformer, og hvordan immunterapi bedre målrettes dem, der kan få gavn af den.

Læs mere ...

NGS er bedste gentest-valg ved NSCLC

ASCO: Det er både mere omkostningseffektivt og hurtigere at bruge teknikken next generation seqencing (NGS) til at teste for alle kendte lungekræftrelaterede genændringer på diagnosetidspunktet end at teste et begrænset antal gener ad gangen.

Læs mere ...

Medicinrådet trækker KRIS-anbefaling tilbage

En tidligere anbefaling af Cyramza (ramicirumab) som standardbehandling til kræft i overgangen mellem spiserør og mavesæk (GEJ) bør ikke længere følges, fordi betingelserne for anbefalingen ikke er opfyldt. Sådan lyder beskeden fra Medicinrådet.

Læs mere ...

Danske overlæger: PRO er ikke uden udfordringer

ASCO: På dette års ASCO har et af de centrale temaer været bivirkninger i forbindelse med kræftbehandling. Herunder står ’Patient Reported Outcome’ (PRO) centralt som et emne, der også i fremtiden vil være langt mere fokus på - og også store perspektiver i.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift