Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Danske forskere tager skridt mod ny immunterapi

Forskere fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital og firmaet CytoVac har udviklet en ny metode, som kan være første skridt på vejen mod en ny form for immunterapi.

Læs mere ...

Ni projekter udvalgt til at styrke kræftforskning og -behandling

Danish Comprehensive Cancer Center - DCCC uddeler 1,2 mio. kr. til ni projekter og netværk, der ønsker at styrke kræftforskning og behandling i Danmark. Pengene kommer fra en samlet pulje på fem mio. kr., der i 2018 er afsat til at støtte nationale, tværfaglige og tværdisciplinære initiativer.

Læs mere ...

Ny standard-immunterapi mod kræft i blære og urinveje godkendt

Medicinrådet anbefaler PD-L1-hæmmeren Tecentriq (atezolizumab) som mulig standardbehandling til kræft i blære og urinveje til patienter med performancestatus 0-2, som ikke er kandidater til cisplatinbaseret kemoterapi (første linje), samt patienter med performancestatus 0-1 med sygdomsprogression efter platinbaseret kemoterapi (anden linje).

Læs mere ...

Stort lægemiddel-potentiale i uudforskede proteiner

Førende danske og internationale proteinforskere har afdækket to større uudforskede områder i det menneskelige genom. Undersøgelsen er den første, der giver et solidt, fyldestgørende og brugbart billede af samtlige de proteiner, der kan anvendes til at udvikle nye lægemidler.

Læs mere ...

Cannabis-produkter især udskrevet mod neuropatiske smerter

I de første to måneder af forsøgsordningen med medicinsk cannabis har 207 patienter fået recept på et af de to produkter, der er med i ordningen. De cannabisprodukter, der er udskrevet recept på i den første måned af forsøgsordningen, er primært givet mod neuropatiske smerter.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift