Ny mulighed for førstelinjebehandling mod metastatisk nyrekræft

ESMO: En kombination af Opdivo (nivolumab) og cabozantinib som førstelinjebehandling mod metastatisk nyrekræft øger progressionsfri og samlet overlevelse i højere grad end standardbehandlingen  Sutent (sunitinib), viser fase 3-studiet CheckMate 9ER.

Ny kombination forbedrer overlevelsen hos patienter med nyrekræft

En kombinationsbehandling med en daglig dosis Cabometyx (cabozantinib) i pilleform og immunterapien Opdivo (nivolumab), forbedrede overlevelsen af tidligere ubehandlede patienter med nyrekræft sammenlignet med det ofte anvendte sunitinib, viser et nyt fase III studie.

Ny professor vil styrke indsatsen mod metastatisk nyrekræft

Frede Donskov fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital vil som ny professor forstærke indsatsen mod metastatisk nyrekræft, som er en alvorlig og livstruende sygdom, som hvert år rammer cirka 300 danskere.

To former for immunterapi mod nyrekræft afvist af Medicinrådet

Medicinrådet har besluttet hverken at anbefale PD-L1-hæmmeren Bavencio (avelumab) i kombination med Inlyta (axitinib) eller PD1-hæmmeren Keytruda (pembrolizumab) som mulig standardbehandling til metastaserende nyrecellekarcinom (mRCC).