Medicinrådet anbefaler ikke Lenvima og Keytruda mod metastatisk nyrekræft

Tyrosinkinasehæmmeren Lenvima (lenvatinib) kombineret med Keytruda (pembrolizumab) har ikke fået Medicinrådets anbefaling mod metastatisk nyrekræft, selvom kombinationsbehandlingen forlænger progressionsfri overlevelse (PFS) med mere end 15,2 måneder.

Det skriver Medicinrådet i vurderingen, som er lavet på baggrund af fase III-studiet CLEAR:

”Lenvatinib i kombination med pembrolizumab kan bremse sygdomsudviklingen i en periode, men Medicinrådet finder det ikke dokumenteret, at behandlingen forlænger patienternes levetid sammenlignet med den behandling, patienterne får i dag.”

I øjeblikket er tyrosinkinasehæmmeren sunitinib standardbehandling til patienter i god prognosegruppe, mens nivolumab i kombination med ipilimumab er standarden til patienter i intermediær/dårlig prognosegruppe.

PFS-data fra CLEAR-studiet viser, at den mediane tid til progression blev forlænget med 15,2 måneder ved behandling med lenvatinib i kombination med pembrolizumab sammenlignet med sunitinib med en HR på 0,41 (95 % CI: 0,28; 0,62).

For patienter med mRCC i god prognosegruppe var median-OS ikke nået for hverken interventions- eller komparatorarm. Resultatet af den direkte sammenligning viser en HR på 1,22 (95 % CI: 0,66; 2,26).

”Der er således ikke dokumenteret forskel i effekten på OS for lenvatinib i kombination med pembrolizumab over for sunitinib. Resultatet er behæftet med usikkerhed pga. umodne data, hvilket det brede konfidensinterval også afspejler,” skriver rådet. 

Dertil kommer, at udgifterne til behandling med lenvatinib i kombination med pembrolizumab er væsentligt højere end de nuværende standardbehandlinger, skriver rådet.

”Medicinrådet vurderer således samlet set, at omkostningerne er for høje i forhold til den behandling, patienterne får i dag.”