Infektion med bakterien H. pylori påvirker tumorvækst

Det har længe været kendt, at infektion med bakterien Heliobacter pylori (H. pylori) er associeret med kræft. Et nyt studie belyser de mekanismer, der er i spil, når bakterien leder til udvikling af kræft.

Forskningen er offentliggjort i Nature Chemical Biology og viser blandt andet, at infektioner med bakterien er associeret med modificeringen af nogle proteiner, som er vigtige for tumorvækst. Infektioner med H. pylori kan ændre ved mindst et af den slags proteiner på en måde, som får kræften til at udvikle sig.

”I dette studie forbinder vi en infektion med H. pylori til modificering af proteiner, der regulerer tumorvækst. Det åbner op for, at vi muligvis kan benytte modificerede proteiner som biomarkører for udvikling af kræften tidligt i sygdomsforløbet, ligesom proteinerne i sig selv muligvis kan blive mål for fremtidige kræftbehandlinger,” udtaler én af forskerne bag studiet, adjunkt Stavroula Hatzios fra Yale University, i en artikel til Sciencenews.dk 

Stavroula Hatzios siger, at man kan forestille sig et scenarie, hvor H. pylori ændrer ved et proteins struktur og derved ændrer måden proteinet påvirker signalveje, der har betydning for kræftudvikling.

”Vi ved, at infektioner med bakterier kan få immunforsvaret og andre celler i kroppen til at producere flere frie radikaler. Vi havde den idé om, at disse frie radikaler kunne have en negativ påvirkning på forskellige proteiner og derved bidrage til risikoen for at udvikle kræft,” udtaler hun til Sciencenews.dk.