Nyt professorat skal udvikle brugen af PET-CT-scanning

Professor dr. med. Malene Fischer er startet i et klinisk professorat på Afdeling for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin påRigshospitalet for at udvikle anvendelsen af PET-CT-scanning og undersøge, hvordan man bedst anvender PET-CT og PET-MR i diagnostik, behandling og opfølgning af patienter med kræft.

Frede Olesen: Sådan sikrer man en bedre kræftudredning 

På baggrund af de tilfældige kræftudredninger, som flere studier dokumenterer, kommer professor og tidligere formand for Kræftens Bekæmpelse Frede Olesen med et bud på, hvordan man gribe udfordringen an. 

Bekymrende stort fald i kræftdiagnoser under corona-nedlukning

Markant færre har fået stillet en kræftdiagnose under corona-nedlukningen i foråret, viser nyt registerstudie. Det kan betyde, at et stort antal kræftpatienter bliver opdaget i et sent kræftstadie, hvor behandlingsmulighederne er betydeligt ringere.

Lavdosis CT-sagen: Fra det store håb til konflikten uden ende

Prisen for at være den mest omdiskuterede og langvarige konflikt i det danske sundhedsvæsen de seneste 20 år, må efterhånden gå til debatten om anvendelse af lavdosis CT-scanning i udredningen af lungekræft, sådan som det har fundet sted i Region Midtjylland.

Ny prognostisk kræft-markør er tæt på klinikken

Metoderne til at måle muteret tumor-DNA i blodprøver er efterhånden meget følsomme. Det betyder, at måling af cirkulerende tumor-DNA i blodet nu er meget tæt på at kunne tages i anvendelse som en prognostisk markør i klinikken.

Professor: Røntgen må udsluses, før vi begynder lungekræftscreening

Et screeningsprogram for lungekræft med lavdosis CT-scanninger (LDCT) vil tage udredningsressourcer fra de patienter, der har brug for dem nu, til fordel for de ofte raske patienter, der falder ind under screeningskriterierne, pointerer professor Frede Olesen. 

Opdatering: Parter glade for overraskende udvikling i Fredberg-sag

Det afføder respekt blandt Ulrich Fredberg og hans støtter, at formanden for Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) har sagt, at gruppen i en udtalelse fra 2019 ikke har ønsket at komme med en tolkning af pakkeforløbet for lungekræft. Udtalelsen var medvirkende til, at Ulrich Fredberg tidligere i år blev fyret fra sin stilling ved Diagnostisk Center Silkeborg.