Corona-nedlukningen førte især til færre diagnoser for tre store kræftområder

Corona-nedlukningen i foråret 2020 førte til et generelt fald i antallet af kræftdiagnoser, men især inden for prostata-, bryst- og tyktarmskræft blev der stillet færre diagnoser. Det viser en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse, som er baseret på data fra Landspatientregisteret.

For prostatakræft viser de nye tal, som er publiceret i Acta Oncologica, at der i perioden fra april til juni 2020 var et fald på cirka 26 procent i antallet af diagnoser. Det svarer til, at omtrent 260 færre mænd fik en prostatakræftdiagnose i forhold til samme periode i 2019. For brystkræft var faldet på omkring 19 procent, svarende til at cirka 200 færre kvinder fik konstateret brystkræft i april-juni 2020 end samme periode året før. For tyktarmskræft er faldet vurderet til at være cirka 24 procent, svarende til omkring 170 færre diagnoser. 

Forskningen viser, at de færre kræftdiagnoser i de tre måneder ikke blev indhentet i løbet af sommeren 2020. Tværtimod lå tallene resten af året på nogenlunde samme niveau som i 2019. Det kan have alvorlige konsekvenser,mener en af forskerne bag undersøgelsen, forskningschef i Kræftens Bekæmpelse og professor i tarmkræft, Mef Nilbert.

Mere fremskredne tilfælde

”Vi har ikke grund til at tro, at færre fik kræft i Danmark i 2020, og derfor frygter vi, at der er nogen, der har kræft, som er gået længere med deres sygdom, før den blev opdaget. Hvilken betydning denne forsinkelse vil få for overlevelsen efter kræft, kommer det til at tage lang tid at finde ud af. Jeg synes, at vi her midt i Omikronbølgen skal huske på, at vores sundhedstilbud er åbne og parate, og vi skal opsøge dem, når vi har alarmsymptomer,” siger Mef Nilbert på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside. 

Resultaterne tyder ikke på, at de kræfttilfælde, der blev diagnosticeret i 2020, var mere fremskredne end året før, men forskerne understreger, at der er brug for yderligere oplysninger for at give et endelig svar. 

Undersøgelsen viser desuden, at der ikke skete et lige så voldsomt fald i antallet af kræftdiagnoser i december 2020, hvor anden nedlukning på grund af covid-19-pandemien fandt sted. Forskerne så heller ingen ændring i alder eller køn blandt dem, der fik en kræftdiagnose i 2020 i forhold til dem, der fik en diagnose i 2019.

Samlet set viser opgørelsen, at der fra marts til december 2020 blev stillet cirka seks procent. færre diagnoser end i samme periode året før. Det svarer til, at omkring 1.600 færre danskere fik stillet diagnosen kræft.