Nyt professorat skal udvikle brugen af PET-CT-scanning

Professor dr. med. Malene Fischer er startet i et klinisk professorat på Afdeling for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin påRigshospitalet for at udvikle anvendelsen af PET-CT-scanning og undersøge, hvordan man bedst anvender PET-CT og PET-MR i diagnostik, behandling og opfølgning af patienter med kræft.

Siden sin studietid har Malene Fischer arbejdet med anvendelse af PET-CT og bidraget til, at metoden i dag anvendes i vid udstrækning til diagnostik, stadieinddeling og evaluering af patienter med forskellige kræftformer.

”Brugen af PET-CT giver en mere præcis diagnostik end ved en ren CT-scanning. Ved PET-CT og PET-MR kan man meget tydeligere, og med større akkuratesse se, om kræften har spredt sig til andre organer. Teknikken er meget følsom, og der skal i virkeligheden ikke ret mange cancerceller til, før vi kan identificere kræft via PET-CT. Ved anvendelse af forskellige sporstoffer kan metoden også gøres mere eller mindre specifik afhængig af formålet,” siger Malene Fischer i en pressemeddelelse. 

Den allernyeste PET-teknologi

På Rigshospitalet har Malene Fischer adgang til den allernyeste PET-teknologi, blandt andet maskinen Quadra, som er en af de mest avancerede PET-scannere i verden, der kan skanne med ekstrem høj sensitivitet og billedkvalitet. Det betyder, at patienter kan scannes meget hurtigere, end man er vant til med PET, formentlig helt ned til et par minutter for en scanning fra isse til lår. Man kan også vælge at give langt mindre dosis af det radioaktive stof, der sprøjtes ind i patienten forud for en PET-CT. Det betyder, at patienten bliver udsat for mindre stråling, og man dermed kan scanne patientgrupper, man tidligere har været tilbageholdende med at scanne på grund af bekymring for stråledosis.

Malene Fischer skal i sit professorat blandt andet lede et igangværende landsdækkende projekt, der undersøger, hvordan man hurtigere kan opdage tilbagefald hos lungekræftpatienter. I projektet bliver patienterne randomiseret til enten CT eller PET/CT og får taget blodprøver i samarbejde med Afdeling for Genomisk Medicin. Projektet vil kunne belyse, om man i fremtiden i stedet for at scanne jævnligt for tilbagevendende kræft kan nøjes med at analysere en blodprøve fra patienten for at se, om der er DNA-fragmenter fra kræftceller (cirkulerende tumor-DNA) i blodet. 

Billeddiagnostikken er et vigtigt værktøj for fremtidens personlige medicin, påpeger Malene Fischer.

”Der findes heldigvis rigtig mange slags behandlinger for kræft i dag, men hvilken der er den bedste, kan den specifikke billeddiagnostik hjælpe med at bestemme, meget nøjagtigt. Billederne indeholder ekstremt meget information, ikke kun om tumor og dennes spredning, men også om normalvævets reaktion på behandling samt risiko for bivirkninger. Vi bruger slet ikke det hele i dag, fordi der mangler systematisk viden om og kapacitet til at hente disse mere kvantitative informationer ud af skanningerne,” siger hun og fortsætter:

”En række af mine projekter ser på anvendelsen af deep learning til netop dette. I fremtiden kan vi måske med en PET/CT-scanning ikke blot beskrive tumor og spredningsmønster, men også bidrage med mere præcis prognostisk information og risiko-estimater for bivirkninger ved specifikke behandlinger. Det bliver spændende at finde ud af de næste år.”