Dansk AI-model kan forudsige kræft

Kunstig intelligens kan på baggrund af en rutineblodprøve bruges til at forudsige, om en patient udvikler kræft inden for de næste 90 dage.

Det viser et nyt dansk studie, der er lavet i et samarbejde mellem Sygehus Lillebælt, Institut for Biokemi og Immunologi ved Syddansk Universitet, Kræftens Bekæmpelse og softwarefirmaet SAS Institute, og som er publiceret i Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.

”Ved at bruge den her metode kan vi se, om en patient er i risiko for at få kræft, eller om en patient absolut ikke er i risiko. Det er jo helt fantastisk. Vi er de første i verden, der har gjort det her,« udtaler Ivan Brandslund i en artikel på videnskab.dk.

Han er professor i klinisk biokemi og kunstig intelligens ved Syddansk Universitet og tilknyttet Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus, som står bag studiet og hvor forskningsresultaterne nu er i gang med at blive implementeret.

Mange kan potentielt undvære udredning.

Studiet er baseret på en kohorte med blodprøver fra 6.592 kvinder og mænd over 18 år, som er blevet henvist af deres alment praktiserende læge til undersøgelse for kræft indenfor de seneste 12 år.

Resultaterne viser, at man med AI-modellen havde lige så gode eller bedre forudsætninger for at forudsige patienternes risiko for at udvikle kræft, som man havde med den mere traditionelle logistiske regressions (LR)-analyse.

Forfatterne bag studiet forestiller sig, at AI-modellen kan bruges til at vurdere, om en patient med symptomer skal have omfattende diagnostiske undersøgelser med det samme, eller om man i stedet skal anlægge en mere afventende strategi.

”Ved at bruge den her metode kan man potentielt frasortere 40-45 procent af patienterne, der ikke behøver at blive sendt videre til kræftudredninger,” vurderer Ivan Brandslund i artiklen på videnskab.dk