Ny scanningsmetode giver bedre diagnosticering af børn med hjernetumorer

En dansk forskergruppe har i det hidtil største PET-scanningsstudie af børn med kræft i centralnervesystemet (CNS) fundet ud af, hvordan de kan diagnosticere hjernetumorer hos børn endnu bedre og mere sikkert, end man gør i dag.

I det nye studie, hvis resultater er publiceret i Neuro-Oncology, har forskerne gennem tre år indsamlet data fra 169 scanninger foretaget på 97 patienter, der enten er diagnoseret med CNS-tumorer, eller hvor der er mistanke om, at de har CNS-tumorer. Patienterne er rekrutteret fra BørneUngeAfdelingen på Rigshospitalet og HC Andersen Børne- og Ungehospital i Odense. Scanningerne blev foretaget både ved initial diagnosering, før og efter behandling samt ved eventuelt tilbagefald.

Resultaterne fra studiet viser, at brugen af aminosyre PET i forbindelse med MR-scanninger af børn med hjernetumorer gør diagnosticeringen mere nøjagtig, og at metoden kan guide til vigtige justeringer i behandlingen. I 39 procent af tilfældene tilføjede scanningerne ny information til forløbet, og i otte procent af tilfældene resulterede det i en ændring af behandlingsplanen. 

Unik information om hjernetumorer

Metoden, som allerede bruges hos voksne, består i, at barnet før scanningen indgives en lille dosis radioaktivt mærket aminosyre-sporstof og derefter scannes i en kombineret PET/MR-scanner. Derved kan barnet nøjes med én scanning frem for to, hvilket især er vigtigt for små børn, der har brug for bedøvelse. PET-scanningen giver unik information om hjernetumorens aminosyreoptagelse og derved metaboliske aktivitet, og ved at kombinere PET- og MR-scanning med en dosis sporstof kan man i langt i højere grad skelne tumorlæsioner fra andre forandringer i barnets CNS.

På baggrund af forskningen vil aminosyre PET-scanning fremover få en mere synlig rolle ved behandling af børn med CNS-tumorer blandt andet på Rigshospitalet. 

”Aminosyre PET vil nu blive brugt hyppigere hos børn med CNS-tumorer for at sikre, at vi f.eks. ikke behandler en inaktiv tumor. Der er dog stadig brug for forskning, og vi vil blandt andet følge op på, om nogle MR-scanninger kan undgås, hvis aminosyre PET-scanningen viser inaktiv tumor,” siger en af projektdeltagerne overlæge Lisbeth Marner fra Afdeling for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, Rigshospitalet og Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital, i en pressemeddelelse.

Noget tyder ifølge forskerne bag studiet på, at aminosyre PET-scanning er mere relevant for visse typer af tumorer end for andre. Det er det danske studie dog for lille til at konkludere, så der er behov for mere forskning på området, understreger forskerne.

Forskningsprojektet er støttet med to bevillinger fra Børnecancerfonden og udgår fra det nationale forskningskonsortium 5C, der vil udvikle nye strategier inden for diagnostik, behandling og opfølgning af børn med CNS-tumorer.  5C bliver koordineret af overlæge René Mathiasen fra Rigshospitalets børnekræft-laboratorium, Bonkolab.