To grupper med risiko for kræft samles i diagnostisk pakkeforløb

Patienter med uspecifikke symptomer, der kan være kræft, og patienter med metastaser uden kendt primær tumor samles nu i et såkaldt diagnostisk pakkeforløb. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens revision af det diagnostiske pakkeforløb, som blev offentliggjort sidst i januar.

”Det er nyt, at vi har et samlet pakkeforløb for disse to grupper patienter. Det er centralt for begge grupper, at der er én tovholder for udredningen. Det giver derfor god mening at samle forløb for disse patienter i ét diagnostisk pakkeforløb,” siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen Tanja Popp i en pressemeddelelse.

Mens de organspecifikke pakkeforløb indeholder forløbsbeskrivelser for både udredning og behandling på sygehuset for patienter med alarmsymptomer på kræftsygdom, har det diagnostiske pakkeforløb udelukkende fokus på udredning af patienter, som har uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kan være kræft, eller metastaser uden kendt primær tumor, som ikke peger på henvisning til et organspecifikt pakkeforløb for kræft.

Organspecifikt pakkeforløb

De nye udgivelse Diagnostisk pakkeforløb beskriver den nationale ramme for de to patientgruppers forløb fra den indledende udredning til den afsluttende udredning og videre henvisning til f.eks. et organspecifikt pakkeforløb, anden udredning eller opfølgning hos egen læge. De to patientgrupper, som pakkeforløbet nu er samlet for, har ligheder i forhold til, at deres symptomer og fund ikke peger på en specifik kræfttype, og deres udredning derfor ikke kan foregå i et af de organspecifikke pakkeforløb.

"Det er vigtigt med tidlig opsporing, fordi jo hurtigere man bliver udredt og kommer i den rette behandling, jo bedre bliver prognosen for ens kræftsygdom. Det, vi har fokus på i dette pakkeforløb, er at kunne be- eller afkræfte, om disse patienter har kræft, så vi hurtigt kan henvise dem videre til den udredning og behandling, de har brug for – enten hos egen læge eller på sygehuset,” siger Tanja Popp.

Med revisionen af pakkeforløbet har alment praktiserende læger nu bedre mulighed for at være tovholder for den indledende udredning inden henvisning til diagnostisk pakkeforløb, herunder at kunne henvise til CT-scanning i alle regioner. De praktiserende læger har også mulighed for at henvise tidligt til udredning i diagnostisk pakkeforløb, hvis lægen vurderer det mere hensigtsmæssigt i forhold til patientens forløb. Sundhedsstyrelsen understreger, at der skal tages individuelle hensyn til den enkelte patient, så hele udredningsforløbet og de undersøgelser, der indgår, skræddersys den enkelte patients tilstand, symptombillede, ønsker og ressourcer.