- først med nyheder om medicin

AKT-hæmmer fordobler PFS hos svært syge brystkræftpatienter

SABCS: Når AKT-hæmmeren capivasertib lægges til fulvestrant, fordobles den progressionsfri overlevelse (PFS) hos patienter med ER+, HER2-negativ brystkræft, der er progredieret på aromatasehæmmer, sammenlignet med fulvestrant alene.

Elacestrant forlænger PFS mod ER+ HER2-negativ metastatisk brystkræft

SABCS: Elacestrant forlænger progressionsfri overlevelse (PFS) ved ER+ metastatisk brystkræft sammenlignet med standard endokrinterapi, særligt hos kvinder med ERS1-muteret brystkræft. Længere behandlingsvarighed med CDK-4/6-hæmmer inden elacestrant var koblet med bedre resultat. 

Trodelvy forlænger overlevelsen uanset Trop-2-udtryk

SABCS: Antistoflægemiddelkonjugatet Trodelvy (sacituzumab govitecan) binder sig specifikt til Trop-2-proteinet. Nu viser en ny analyse, at behandlingen giver bedre resultater end kemoterapi, uanset hvor højt et Trop-2-udtryk patienten har.