Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny vaccineteknik bekæmper brystkræft hos mus

En ny vaccineteknik kan hjælpe kroppens eget immunforsvar med at nedkæmpe HER2-positiv brystkræft i mus. Det viser forskning fra Københavns Universitet og University of Bologna. Teknikken har stort potentiale, hvis effekten er den samme hos mennesker, vurderer forskerne.

Læs mere ...

Perjeta reducerer risiko for tilbagefald og død

ASCO 2017: Adjuverende behandling med Perjeta (pertuzumab), Herceptin (trastuzumab) og kemoterapi giver en signifikant reduktion i risikoen for tilbagefald af invasiv sygdom eller død hos mennesker med HER2-positiv tidlig brystkræft, sammenlignet med Herceptin og kemoterapi alene.

Læs mere ...

Kisquali forbedrer den progressionsfri overlevelse ved præmenopausal brystkræft

CDK4/6-hæmmeren Kisqali (ribociclib) i kombination med en aromatasehæmmer eller tamoxifen og goserelin som indledende endokrinbaseret behandling forlænger den progressionsfri overlevelse (PFS) signifikant sammenlignet med endokrin-behandling alene hos præmenopausale eller perimenopausale kvinder med HR+/HER2-fremskreden eller metastatisk brystkræft.

Læs mere ...

Fem kvinder har brystkræft efter fejlscreening

Fem kvinder har indtil videre fået konstateret brystkræft efter at have fået et ekstra sikkerhedstjek i forlængelse af en mistanke om  fejl i en enkelt overlæges undersøgelser . Det er endnu uvist, om der er sket fejl i kvindernes tidligere undersøgelser for brystkræft. 

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift