Første brystkræftvaccine skal testes på mennesker

Amerikanske forskere har påbegyndt et nyt studie med en vaccine, der har til formål at forhindre triple-negativ brystkræft, som er den mest aggressive og dødelige form for brystkræft.

Brystkræft-tilbagefald sker ofte mere end to årtier efter diagnose

Mere end en sjettedel af danske brystkræftoverlevere oplever tilbagefald efter 10 til 32 års sygdomsfri overlevelse. Særligt tre faktorer kan danne basis for ændring i opfølgningen på patienter, som er i live og sygdomsfrie 10 år efter deres brystkræftdiagnose.

Flere danske kvinder screenes for brystkræft

Tilslutningen til brystkræftscreening faldt i forbindelse med corona-lockdown, men nu oplever det danske mammografiscreeningsprogram stigende tilslutning, og mere end otte ud af ti inviterede kvinder takker nu ja til en screening.

Nyt studie blåstempler graviditet efter brystkræft

Kvinder, der har haft brystkræft, kan med ro i sindet smide præventionen, hvis de ønsker at få børn. Risikoen for medfødte abnormiteter hos barnet er ikke større end hos den generelle befolkning, og brystkræft-overlevende, der bliver gravide, har en bedre overlevelse.

Særlig type antipsykotika øger risiko for brystkræft

Brystkræft forekommer hyppigere hos kvinder med skizofreni end hos alle andre. Og nu kommer finske forskere med en forklaring. I et nyt registerstudie konkluderer de, at behandling i mange år med visse antipsykotika kan associeres med en 56 procent øget risiko for brystkræft.

Immunterapi godkendt til patienter med aggressiv brystkræft

Europa-Kommissionen har godkendt PD1-hæmmeren Keytruda (pembrolizumab) i kombinanation med kemoterapi til førstelinjebehandling af visse patienter med den aggressive form for brystkræft; triple-negativ brystkræft (TNBC).