Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

CML-patienter får oftere alvorlig øjensygdom

Personer, der har fået diagnosen kronisk myeolid leukæmi (CML), udvikler i 30 procent flere tilfælde den alvorlige øjensygdom aldersrelateret macula degeneration (alderspletter på nethinden) end den almindelige befolkning.

Det viser et nyt studie fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, der er lavet i samarbejde med Sjællands Universitetshospital, og tager udgangspunkt i danske registerdata fra 1994 til 2013. Studiet er publiceret i JAMA Ophthalmol.

I projektet har ph.d.-studerende Marie Bak kigget nærmere på 8.000 danske leukæmipatienter i perioden 1994-2013 og sammenlignet med 80.000 kontrolpersoner fra den almindelige befolkning. Resultaterne viser, at patienter med de kroniske leukæmiformer kroniske myeloproliferative neoplasier i 30 procent flere tilfælde udvikler AMD (aldersrelateret macula degeneration - alderspletter på nethinden) end den almindelige befolkning.

”Vi har faktisk aldrig vidst, hvad der forårsager denne øjensygdom. Mange har troet, at den var isoleret til øjet og opstod der. Nu kan vi se, at blodkræftpatienter har større risiko end andre, og det giver os et hint om, at resten af kroppen må have en indflydelse på øjensygdommen. Desværre afslører dette studie ikke, hvilken årsagssammenhæng der er mellem de to sygdomme. Det vil vi forske mere i nu, hvor vi kan kigge nærmere på blodkræftpatienterne,” siger professor på Institut for Klinisk Medicin og overlæge på Øjenafdelingen på Sjællands Universitetshospital Torben Lykke Sørensen, der har været tilknyttet projektet, i en pressemeddelelse.

Immunsystemet spiller givetvis en rolle

Forskerne mistænker et overaktivt immunsystem hos leukæmipatienterne som den største årsag til, at man udvikler øjensygdommen. Det vil de undersøge nærmere i den videre forskning.

Studiet giver også anledning til at kigge nærmere på sammenhængen mellem leukæmi og aldersrelateret macula degeneration og på, hvordan nethinden i øjet ser ud hos disse patienter. Resultatet lægger ifølge Marie Bak også op til andre undersøgelser som kan kortlægge, om leukæmipatienterne også oftere udvikler andre kroniske sygdomme, hvor immunsystemet spiller en rolle.

”Studiet er spændende, fordi det giver os et indblik i, at patienterne måske ikke kun har deres kræft at slås med, men også rammes hyppigere af andre invaliderende sygdomme end resten af befolkningen. Vi er nu i gang med at kigge på, om andre sygdomme, der også styres af et overaktivt immunsystem, også forekommer oftere hos de her patienter. Derudover er vi også ved at undersøge i klinikken, hvordan patienternes øjne ser ud, når de har de her blodkræftformer,” siger Marie Bak i pressemeddelelsen.

FORSIDEN LIGE NU

Medicinrådet: Keytruda giver vigtig klinisk merværdi for nogle blærekræftpatienter

16. november 2017 Underlivskræft Signe Juul Kraft
Keytruda (pembrolizumab) har en vigtig klinisk merværdi for patienter med lokalavanceret, inoperabel eller metastaserende blærekræft i performancestatus 0-1, som tidligere er behandlet med platinbaseret kemoterapi.

Medicinrådet: Evidensen for effekten af Opdivo til blærekræft er meget lav

16. november 2017 Underlivskræft Signe Juul Kraft
Evidensen for effekten af Opdivo (nivolumab) til behandling af blærekræft er ’meget lav’. Det vurderer Medicinrådets fagudvalg vedrørende blære- og urotelialkræf i en vurderingsrapport, hvor fagudvalget vurderer den kliniske merværdi af Opdivo til at være…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift