Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

International Lungekræftdag: Fagfolk og politikere diskuterer tidlig opsporing af lungekræft

Lungekræft er den kræftform flest danskere dør af årligt, og kvinder dør ikke længere af brystkræft – de dør af lungekræft,” siger Lisbeth Søbæk Hansen fra Patientforeningen Lungekræft.

Hvad skal der til for, at vi i fremtiden bliver bedre til at stille diagnosen lungekræft i et så tidligt stadie som muligt?

Det spørgsmål er i fokus, når Patientforeningen Lungekræft i anledning af International Lungekræftdag 20. november inviterer nogle af landets førende faglige og politiske eksperter til en diskussion om en række aktuelle emner på lungekræftområdet.

”Vi har valgt tidlig opsporing som årets tema på International Lungekræftdag, fordi det er vigtigt, at vi får sat fokus på lungekræft og sygdommens symptomer. Symptomerne på lungekræft er så diffuse, at man ofte ikke forbinder det med lungekræft, og det betyder mange gange, at man kommer for sent til lægen, og så kan sygdommen være så fremskreden, at den er i et stadie, hvor man ikke kan opereres, men kun kan få livsforlængende behandling,” siger Patientforeningen Lungekræfts formand Lisbeth Søbæk Hansen.

Opsporing af lungekræft i et tidligt stadie er vanskeligt, fordi lungekræften oftest endnu ikke har givet anledning til de symptomer, der forbindes med lungekræft. Men stilles diagnosen i et lavere stadie, øges mulighederne for behandling og dermed overlevelse. For de patienter, der opdages i stadie I, er overlevelsen 50 procent, hvorimod overlevelsen for de patienter, der først får stillet diagnosen i stadie IV, er helt nede på to procent.

Mere politisk bevågenhed

I dag dør en stor del af patienterne med diagnosen lungekræft i løbet af sygdommens første år, til trods for at eksperter har en bred viden om lungekræft. Den 20. november stiller Patientforeningen Lungekræft blandt andet spørgsmålet, om antallet af lungekræftpatienter ville falde, hvis lungekræft blev politisk prioriteret højere på den danske kræftdagsorden, og om det manglende fokus på tidlig opsporing skyldes, at tidlig død blandt lungekræftpatienter er en besparelse for den danske stat.

Alt i alt er Patientforeningen Lungekræfts mål med arrangementet på International Lungekræftdag at sætte mere fokus på lungekræft, ikke mindst politisk.

”Vi håber, at alle går hjem med mere viden om lungekræft og symptomerne på sygdommen. Vi håber også på mere politisk bevågenhed på området, hvorfor vi også har inviteret nationale og regionale politikere til dagen. Hvis vi kan få sat fokus på lungekræft, på lige fod med f.eks. bryst- og tarmkræft, eventuelt ved screening, kan vi måske opdage sygdommen tidligere. Lungekræft er den kræftform flest danskere dør af årligt, og kvinder dør ikke længere af brystkræft – de dør af lungekræft,” siger Lisbeth Søbæk Hansen.

Både patienter, pårørende, fagpersoner, politikere og andre med interesse i lungekræft er inviteret til arrangementet den 20. november, som foregår kl. 10-16 i Ingeniørernes Hus i København. Det er gratis at, og tilmelding sker på info@lungekræft.com

FORSIDEN LIGE NU

Danske forskere videreudvikler ultrapræcis MR-scanningsteknologi

16. marts 2018 Diagnostik Signe Juul Kraft
En ny, ultrapræcis metode til brug ved MR-scanning af blandt andet kræftpatienter vil blive både billigere og nemmere, hvis det med et nyt projekt fra DTU Elektro lykkes at skabe en såkaldt SPIN BANK.

Nationalt netværk skal sætte fokus på fælles beslutningstagning

16. marts 2018 Samfund Signe Juul Kraft
Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) har givet 140.000 kr. til at starte et nyt nationalt netværk for såkaldt ’shared decision making’ (fælles beslutningstagning) inden for strålebehandling af brystkræft.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift