MSD Branding 930x180 Public
Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nyt forum skal kvalitetssikre medicinbrug på tværs af regionerne

Sundhedsdirektørerne i de fem regioner har besluttet at etablere et tværregionalt forum for koordination af medicin.

Baggrunden er, at der har været nogle sager, hvor klinikere har følt sig pressede af firmaer til at ansøge om at bruge nogle lægemidler, hvor der er ikke er data for effekten, fortæller Steen Werner Hansen, der som formand for Region Hovedstadens regionale lægemiddelkomité er selvskrevet som medlem af det nye forum.

”Der er nogle firmaer, der bruger patienter og pårørende til at bede om lægemidler, der ikke har nogen dokumenteret effekt. Når man tager eksperimentel medicin i brug, skal man gøre det på baggrund af nogle data, og for at forbedre ibrugtagningen – og for at hjælpe hinanden i regionerne – har vi etableret et forum, hvor vi kan erfaringsudveksle og følge op på det,” siger han.

Steen Werner Hansen understreger, at det tværregionale forum for koordination af medicin ikke er en ny godkendelsesmyndighed men udelukkende et forum for erfaringsopsamling, f.eks. vedrørende brugen af behandlingsvejledninger fra Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) eller vurdering af lægemidler i de enkelte regioner.

Forummet skal formalisere det arbejde, der allerede er regionerne imellem, fortæller Steen Werner Hansen:

”Det er et samarbejde, som også har bestået før ved, at man har ringet til hinanden. Nu gør vi det bare på en mere formaliseret måde. Det, der skal komme ud af at nedsætte det her forum er, at vi kvalitetssikrer brugen af lægemidler på tværs af regionerne.”

Forummets foreløbige opgaver er:

  • At koordinere de regionale lægemiddelkomiteers vurdering og regionernes ibrugtagning af eksperimentel og genuint ny medicin.
  • At følge og videndele om regionernes ibrugtagning og anvendelse af lægemidler/indikationer, som KRIS og RADS ikke har anbefalet.
  • At videndele omkring øvrige centrale problemstillinger inden for lægemiddelanvendelse i primær- og sekundærsektoren.

Hanne Rolighed fra Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital er formand for forummet, og Region Hovedstaden varetager tilsvarende sekretariatsfunktionen.

FORSIDEN LIGE NU

Nye targets og kombinationer men ingen gennembrud for immunterapi

15. juni 2017 Behandlinger Signe Juul Kraft
Ingen store gennembrud, men en masse der syder og bobler. Sådan beskriver professor på Center for Cancer Immunterapi, Herlev Hospital, Inge Marie Svane årets ASCO-program for immunterapi.

Immunterapi ser lovende ud mod hovedhalskræft

15. juni 2017 Hovedhalskræft Signe Juul Kraft
Immunterapi kan muligvis give en væsentlig forbedring af behandlingen af hovedhalskræft uden at øge toksiciteten – og måske på sigt føre til, at man kan skrue ned for noget af den øvrige behandling. Sådan lød det positive budskab på årets ASCO-møde.
MSD Branding 160x600 Public