Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Danske lægers alkoholforbrug er tabuiseret

Det er svært for danske læger at søge hjælp, hvis de har et risikoforbrug af alkohol, og det er svært for deres kollegaer at håndtere det.

Det viser en undersøgelse fra Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, om lægers forbrug af alkohol, medicin og stoffer. Studiet er for nylig offentliggjort i Journal of Addiction Medicine.

I løbet af foråret 2014 blev en landsdækkende tværsnitsundersøgelse gennemført som en anonym elektronisk undersøgelse blandt et tilfældigt vægtet stikprøve af speciallæger, yngre hospitalslæger og praktiserende læger i Danmark. I alt blev 4.000 læger (ca. 1.333 fra hver gruppe) udtaget, og 1.943 reagerede på undersøgelsen.

Svarene viser, at 18,3 procent af lægerne i undersøgelsen har et ’risikoforbrug’, som i undersøgelsen refererer til et forbrug, der spænder fra det let forhøjede forbrug, som måske kan skade helbredet, til egentligt misbrug, som 2,5 procent af de adspurgte læger har.

Ud af de læger, som angav et risikoforbrug, rapporterede 12,9 procent, at deres brug af rusmidler har haft negative konsekvenser for deres sociale netværk. Kun fire ud af de 383 læger med risikabel stofbrug rapporterede dog at have været i regelmæssig behandling for det.

78 procent af lægerne med et risikoforbrug mente, at det var irrelevant for dem at søge hjælp, mens lidt over halvdelen godt kunne finde på at opmuntre en kollega med problemer til at søge behandling.

Omkring halvdelen af lægerne i undersøgelsen angiver, at de har begrænset viden om misbrug af alkohol, medicin og stoffer, eller at de er utilfredse med den viden, de har fået om emnet under medicinstudiet. En tredjedel har aldrig oplevet åbenhed om misbrug på arbejde.

Ifølge antropolog ph.d., Johanne Korsdal Sørensen, som står bag undersøgelsen, er lægers risikoforbrug af alkohol og stoffer stærkt tabuiseret, og der er behov for at kigge på, hvordan man får mere dialog omkring problematikkerne. Hun håber, at resultaterne kan være med til at bryde det tabu. 

FORSIDEN LIGE NU

Danske forskere videreudvikler ultrapræcis MR-scanningsteknologi

16. marts 2018 Diagnostik Signe Juul Kraft
En ny, ultrapræcis metode til brug ved MR-scanning af blandt andet kræftpatienter vil blive både billigere og nemmere, hvis det med et nyt projekt fra DTU Elektro lykkes at skabe en såkaldt SPIN BANK.

Nationalt netværk skal sætte fokus på fælles beslutningstagning

16. marts 2018 Samfund Signe Juul Kraft
Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) har givet 140.000 kr. til at starte et nyt nationalt netværk for såkaldt ’shared decision making’ (fælles beslutningstagning) inden for strålebehandling af brystkræft.