Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet erklærer lungekræftsformand inhabil

Medicinrådet har erklæret to indstillede formænd inhabile, fordi deres forbindelse til lægemiddelindustrien er for tæt. Det drejer sig om indstillede formænd for hhv. fagudvalget for lungekræft og fagudvalget for hiv/AIDS.

”Det er en samlet vurdering af, hvilket engagement de har haft eller har i relation til lægemiddelindustrien og dermed også de lægemidler, de skal sidde og vurdere i de fagudvalg. Det er en konkret vurdering i den enkelte situation, og vores vurdering er, at forbindelsen er for tæt,” siger den ene af Medicinrådets formænd Steen Werner Hansen.

Han vil ikke oplyse, hvem de to personer, der er blevet vurderet inhabile, er.

”Vi er ikke ude på at hænge nogen ud, men udelukkende at sikre, at forskellige parter ikke sætter spørgsmålstegn ved habiliteten, når der bliver givet en anbefaling. Vi er nok noget skrappere, end man tidligere har været i de her habilitetsvurderinger,” siger Steen Werner Hansen og uddyber:

”Vi har erfaring med, at der er nogen, der har fået sat spørgsmålstegn ved deres habilitet under deres RADS-arbejde. Det vil vi gerne undgå i Medicinrådet, også for at beskytte de enkelte, der sidder i udvalgene. Det er ikke meningen, at man skal sidde og lave et stort stykke arbejde og så samtidig hænges ud i pressen for at være inhabil. Det, synes vi ikke, der er nogen grund til."

De nye formænd for fagudvalget for lungekræft og fagudvalget for hiv/aids udpeges på Medicinrådets møde 3. maj.

Medicinrådet habilitetskrav

Alle medlemmer af Medicinrådet og fagudvalgene samt observatører skal udfylde en habilitetserklæring, som skal fornys hver sjette måned. I habilitetserklæringen skal de svare på følgende spørgsmål:

- Har du inden for de sidste fem år været ansat i en lægemiddel- eller medicovirksomhed eller en interesseorganisation inden for lægemiddel- og medicobranchen?   Hvis ja, hvor, i hvilken stilling og i hvilken periode?

- Har du direkte eller indirekte økonomiske interesser i en lægemiddel- eller medicovirksomhed eller en interesseorganisation inden for lægemiddel- og medicobranchen?   Hvis ja, hvilke?

- Sidder du i bestyrelsen, direktionen eller lignende i en lægemiddel- eller medicovirksomhed eller i en interesseorganisation inden for lægemiddel- og medicobranchen?  Hvis ja, hvilken?

- Har du patent på et eller flere produkter, som markedsføres af en lægemiddel- eller medicovirksomhed? Hvis ja, hvilken?

- Har du inden for de sidste fem år mod betaling udført opgaver for en lægemiddel- eller medicovirksomhed eller en interesseorganisation inden for lægemiddel- og medicobranchen? Hvis ja, hvilken? 

- Er en af dine nærmeste pårørende på nuværende tidspunkt ansat i en lægemiddel- eller medicovirksomhed eller en interesseorganisation inden for lægemiddel- og medicobranchen? Hvis ja, hvem, i hvilken stilling og i hvilken virksomhed?

- Er der andre forhold, som bør indgå i vurderingen af inhabilitet? Hvis ja, hvilke?

Find habilitetskravene her: http://www.medicinraadet.dk/om-medicinraadet/raadet

FORSIDEN LIGE NU

Fem kvinder har brystkræft efter fejlscreening

15. august 2017 Brystkræft Redaktionen
Fem kvinder har indtil videre fået konstateret brystkræft efter at have fået et ekstra sikkerhedstjek i forlængelse af en mistanke om fejl i en enkelt overlæges undersøgelser . Det er endnu uvist, om der er sket fejl i kvindernes tidligere undersøgelser for…

Stor stigning i patienter der får 'kemobad'

14. august 2017 Colorectal Signe Juul Kraft
Aarhus Universitetshospital (AUH) har det seneste år mere end fordoblet antallet at tarmkræftpatienter, som modtager en form for behandling, hvor de efter operation får badet det indvendige af maven i varm kemoterapi. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift