Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Grønt lys til immunterapi-kombi mod fremskreden nyrekræft

Det Europæiske Lægemiddelagenturs udvalg for lægemidler til mennesker, CHMP, anbefaler godkendelse af Opdivo (nivolumab) i kombination med lavdosis Yervoy (ipilimumab) til førstelinjebehandling af patienter med fremskreden renalcellecarcinom (RCC) med mellemliggende eller dårlig prognose.

CHMP's anbefaling er baseret på resultater fra fase III-undersøgelsen CheckMate-214, som blev afbrudt før tid efter en planlagt interimanalyse. Analysen viste, at kombinationsbehandling med Opdivo (3 mg/kg) og Yervoy (1 mg/kg) forbedrede den samlede overlevelse (OS) signifikant sammenlignet med den nuværende standardbehandling Sutent (sunitinib). Kombinationsbehandlingen reducerede risikoen for dødsfald med 37 procent hos patienter med fremskreden RCC med mellemliggende eller dårlig prognose, uanset PD-L1-udtryk, sammenlignet med Sutent.

Den gennemsnitlige OS blev ikke nået for kombinationsbehandlingen og var 25,9 måneder for Sutent.

Kombinationen af ​​Opdivo og Yervoy opnåede også en større objektiv responsrate (ORR), på 41,6 procent, end Sutent-behandlingen, hvor ORR var 26,5 procent. Reponsens gennemsnitlige holdbarhed blev ikke nået for kombinationensbehandlingen og var 18,2 måneder for Sutent.

Sikkerhedsprofilen lignede den, der tidligere er rapporteret fra studier med Opdivo i kombination med lavdosis Yervoy.

Resultaterne af Checkmate-214 blev første gang præsenteret på den årlige europæiske kræftkongres ESMO (European Society for Medical Oncology) i 2017 og offentliggjort i New England Journal of Medicine i marts 2018.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift