Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Disse projekter har DCCC støttet i løbet af et år

Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) har siden 2017 støttet 45 projekter og netværk med i alt 6,3 mio. kr.

Siden efteråret 2017 har DCCC haft fem ansøgningsrunder, hvor forskere og klinikere har søgt om støtte til nationale og tværfaglige aktiviteter og netværk på kræftområdet. I alt har DCCC modtaget 83 ansøgninger på 14,3 mio. kr. Deraf har 45 ansøgninger levet op til kravene om at være nationale og tværfaglige og har samlet fået tildelt 6,3 mio. kr.

Puljen var et af DCCC's første tiltag til at opbygge en infrastruktur for mere vidensdeling og styrke det nationale samarbejde samt sikre hurtig omsætning af forskningsresultater til klinisk praksis. Derfor er Cai Grau, formand for fagligt udvalg i Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC), også glad for, at midlerne har resulteret i så mange gode initiativer, netværk, internater og arbejdsmøder i hele landet og på tværs af specialer og områder som bl.a. hæmatologi, cardiologi, patologi, onkologi, pædiatri, epidemiologi og palliation.

”Det er enormt vigtigt, at vi samarbejder, så vi kan blive endnu stærkere. At vi samler ekspertisen på tværs af hospitalerne og universiteterne, og på tværs af de sygdomsgrupper, vi arbejder inden for. Jeg tror, at vi som forskere og som klinikere har tendens til at tale til vores kolleger inden for vores eget felt. Vi skal lære af eksperter inden for andre områder også,” siger Cai Grau i en pressemeddelelse.

Sidste ansøgningsrunde om støtte hos DCCC resulterede i tre bevillinger på samlet set 596.450 kr. De blev givet til følgende projekter:

1) Smag på livet - netværk om hoved-hals-kræft med fokus på senfølger

Projektbeskrivelse:

Senfølger til hoved-hals-kræft (HHC) er en kompleks udfordring, der kræver involvering af og tæt samarbejde mellem en lang række faggrupper og sundhedsprofessionelle.

Formålet med HHC-netværket er:

  • at styrke det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde om den langsigtede rehabilitering og palliation
  • at øge viden om omfanget af senfølgerne over tid og deres betydning for patienterne samt deres pårørende
  • at udvikle og afprøve metoder til at dokumentere, samt understøtte arbejdet med at mindske konsekvenserne af de langsigtede senfølger for patienternes livskvalitet

Primær kontaktperson er Anne Marie Beck, som er docent, klinisk diætist ved Forskningsenheden for Ernæring, Herlev og Gentofte Hospital.

2) Dansk undersøgelse af personlig kræftbehandling baseret på tumorgenetik

Projektbeskrivelse:

Nationalt samarbejde mellem de eksperimentelle kræftbehandlingsenheder i Danmark, i regi af NEXT Centre for Onkologi og Hæmatologi. Nationalt samarbejde om bioinformatik og variant calling, netværk i DCCC og i NEXT center for Bioinformatik.

Personlig medicin vinder hastigt indpas i kræftbehandling og nu kan danske kræftpatienter med udtømte behandlingsmuligheder få foretaget en kræft-genanalyse. Et nationalt panel af eksperter kan herefter anbefale patienten en eksperimentel behandling rettet mod bestemte genforandringer. Imidlertid mangler der stadig adgang til målrettede behandlinger og viden om, hvilke lægemidler der er mest effektive.

Vi påbegynder derfor en klinisk afprøvning af godkendte, målrettede behandlinger, hvor patienterne tilbydes en personlig behandling bestemt af resultatet af en kræft-genanalyse.

Primær kontaktperson er overlæge Morten Mau-Sørensen, som er leder af Fase 1-enheden på Rigshospitalet.

3) Randomized trial of standard dose versus high dose of radiotherapy in rectal preservation with chemoradiotherapy to patients with low and mid rectalcancer

Projektbeskrivelse:

Et dansk forsøg offentliggjort i 2015 i det ansete tidsskrift ’Lancet Oncology’ har vist lovende resultater med helbredende behandling af endetarmskræft ved at give strålebehandling og kemoterapi. Efterfølgende viser et dansk, nationalt studie, at behandlingen også kan gennemføres på andre afdelinger med gode resultater.

Det nye forsøg, som vi gerne vil gennemføre, skal bestemme den optimale stråledosis. Vores påstand er, at en højere stråledosis givet med moderne teknik vil helbrede flere patienter og vil blive tålt godt. Dette spørgsmål kan kun besvares ved at lave et lodtrækningsforsøg.

Primær kontaktperson er professor Lars Henrik Jensen fra Onkologisk Afdeling på Vejle Hospital.

DCCC har en årlig pulje, der er afsat til at støtte tværfaglige, nationale initiativer og netværk med op til 200.000 kr. til én aktivitet. Næste ansøgningsfrist er 1. februar 2019.

På http://www.dccc.dk/sog-stotte/ kan man læse mere om ansøgningsprocessen og kravene til ansøgningen. Man kan også læse om de mange andre DCCC-støttede initiativer og netværk på http://www.dccc.dk/projekter--netvark/

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift