Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tilskudsordning for medicinsk cannabis træder i kraft fra årsskiftet

Den 1. januar 2019 indføres en særlig tilskudsordning for medicinsk cannabis, der er omfattet af den fireårige forsøgsordning, som blandt andet gælder patienter, der har kvalme efter kemoterapi.

Borgere, der får ordineret medicinsk cannabis som led i forsøgsordningen, vil fra den 1. januar 2019 få tilskud. Tilskuddet bliver fratrukket automatisk ved købet på apoteket.

Tilskudsgrænserne og tilskudsprocenter til køb af medicinsk cannabis er vist i denne tabel:

Samlet udgift per tilskudsperiode (12 mdr.) Tilskud Egenbetaling
0 - 20.000 kr. 50 % Op til 10.000 kr.
20.000 kr. - 0 % Hele produktets pris
For patienter med gældende terminalbevilling 100 % Ingen egenbetaling

Lægemiddelstyrelsen har desuden lavet et informationsark om tilskudsordningen til medicinsk cannabis i forsøgsordningen.

Borgere, der allerede i 2018 har købt medicinsk cannabis fra forsøgsordningen, vil få udbetalt tilskud med tilbagevirkende kraft senest i første kvartal 2019. Tilbagebetalingen vil ske automatisk via NemKonto.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift