Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Real world-data for immunterapi stemmer overens med studiedata

Kaiku Health, Oulu Universitetshospital og Docrates Cancer Center har udgivet de første 'real world-data’, hvor kræftpatienter, der har modtaget immunterapi med checkpoint-hæmmere (ICI), selv har indrapporteret symptomer.

Undersøgelsen, som er offentliggjort i Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, konkluderer, at de observerede patientrapporterede symptomdata i høj grad svarer til de data, der er rapporteret i tidligere kliniske forsøg.

Formålet med undersøgelsen var at undersøge, om symptomer rapporteret af kræftpatienter, der anvender Kaiku Health ICI-modulet, svarede til symptomer, der blev rapporteret i tidligere kliniske forsøg. Undersøgelsen forsøgte også at undersøge muligheden for elektronisk selvrapportering af symptomer, og om der er signifikante sammenhænge mellem forskellige rapporterede symptomer.

Patienter, der blev behandlet med PD-1-, PD-L1- og CTLA-4-antistoffer i de deltagende centre, blev udstyret med en webapplikation, så de kunne rapportere deres symptomer og livskvalitet i realtid. Indbyggede algoritmer i Kaiku Health-platformen screenede patientens symptomdata og gav en vurdering af sværhedsgraden af ​​symptomer, der måske var potentielle tegn på immunrelaterede bivirkninger. Algoritmerne varslede plejeholdet efter sværhedsgraden af ​​symptomer.

Analysen viser, at der er signifikant negativ korrelation mellem patientrapporterede symptomer og forudsagte immunotoksiciteter, såsom udslæt og kløe, og symptomer på sygdomsprogression, såsom hoste og åndenød. Dette understøtter hypotesen om, at forekomsten af ​​immunrelaterede bivirkninger kan indikere en potentiel klinisk fordel for patienten.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift