Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Keytruda plus Inlyta forlænger overlevelsen ved metastatisk nyrekræft

Førstelinjebehandling med en kombination af PD1-hæmmeren Keytruda (pembrolizumab) og den VEGF-målrettede tyrosinkinasehæmmer Inlyta (axitinib) forlænger overlevelsen for patienter med metastatisk nyrekræft (mRCC) sammenlignet med den nuværende standardbehandling Sutent (sunitinib).

Det viser resultater fra det randomiserede fase III-forsøg KEYNOTE-426, som blev præsenteret på 2019 Genitourinary Cancers Symposium i San Francisco, Californien, i midten af februar.

I undersøgelsen blev 861 personer med ubehandlet mRCC randomiseret til enten oral Sutent en gang dagligt eller til kombinationsbehandling med Keytruda givet intravenøst ​​hver tredje uge sammen med oral Inlyta to gange dagligt. Behandlingen fortsatte, indtil sygdommen udviklede sig, patienterne udviklede høj toksicitet, eller de faldt ud af undersøgelsen. Den gennemsnitlige patientalder i forsøget var 62 år, og 73 procent af deltagerne var mænd.

Efter en median opfølgning på 12,8 måneder viste en sammenligning af patienter, der fik kombinationsbehandling kontra Sutent, at kombinationsbehandlingen var forbundet med 47 procent reduktion i risikoen for død sammenlignet med Sutent. Et-årsoverlevelsesraten var 89,9 procent i kombinationsgruppen mod 78,3 procent i Sutent-gruppen. Fordelene blev set uanset risikogruppe eller PD-L1-status.

Med kombinationsbehandlingen levede patienterne gennemsnitligt 15,1 måneder uden sygdomsprogression mod 11,1 måneder med Sutent.

Den samlede responsrate var 59,3 procent i gruppen, der fik kombinationen, mod 35,7 procent hos gruppen, der fik Sutent, og varigheden af respons var også længere hos patienter behandlet med kombinationsbehandlingen.

Alvorlige behandlingsrelaterede bivirkninger blev set hos 62,9 procent af patienterne på kombinationsbehandling sammenlignet med 58,1 procent, som fik Sutent. Bivirkningerne førte til ophør af al behandling hos henholdsvis 8,2 procent og 10,1 procent af grupperne.

Næste skridt for de engelske forskere, der står bag resultaterne, er at få besvaret de ubesvarede spørgsmål, der stadig er, især med hensyn til fraværet af biomarkører, der kan forudse respons.

Ny DSKO-formand: Uddannelse er hele vores fremtid

Synlighed og uddannelse er nogle af de fokusområder, som afdelingslæge Lotte Engell-Nørregård fra Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital, kommer til at have i sin nye rolle som formand for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO), fortæller hun i dette interview.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift