Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Lartruvo-anbefaling for avanceret bløddelssarkom gælder ikke længere

Medicinrådet anbefaler regionerne at se bort fra KRIS’ anbefaling fra februar 2017 vedrørende Lartruvo (olaratumab) som standardbehandling i kombination med doxorubicin til førstelinjebehandling af visse patienter med avanceret bløddelssarkom.

Det gælder voksne, som ikke er egnede til kurativ behandling med kirurgi eller strålebehandling, og som ikke tidligere er blevet behandlet med doxorubicin.

Den justerede anbefaling gælder kun for nye patienter.

Baggrunden for anbefalingen er, at det Europæiske lægemiddelagentur, EMA, nu anbefaler (https://www.ema.europa.eu/en/news/no-new-patients-should-start-treatment-lartruvo-after-study-shows-cancer-medicine-does-not-prolong), at der ikke sættes nye patienter i behandling med Lartruvo. Det skyldes, at præliminære data fra fase III-studiet Announce viser, at Lartruvoi kombination med doxorubicin ikke medfører bedre overlevelse end doxurubicin alene.

Medicinrådet kan jf. ”Forretningsorden for Medicinrådet” anbefale, at KRIS-anbefalinger ikke længere følges, når forudsætningerne for anbefalingerne ikke er opfyldt.

Lartruvo blev godkendt i november 2016 til behandling af avanceret bløddelssarkom, som er en sygdom, hvor der mangler egnede lægemidler. På tidspunktet for godkendelsen blev data om virkningen af Lartruvo begrænset på grund af det lille antal patienter, der var medtaget i hovedstudien, som støttede godkendelse. Lægemidlet blev derfor udstedt en markedsføringstilladelse, der var betinget af, at virksomheden fremlægger yderligere data fra Announce-studiet for at bekræfte lægemidlets virkning og sikkerhed.

Biomarkører og screening stod højt på WCLC-dagsordenen

WCLC: Screening for lungekræft med CT-scanninger, koblet med forskellige biomarkører, har været et gennemgående tema på årets WCLC. Under et presidential symposium tirsdag med de ifølge arrangørerne mest spændende undersøgelser, fokuserede tre ud af syv studier på screening for lungekræft.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift