Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Cabometyx giver ikke klinisk merværdi ved leverkræft

Medicinrådet har på et møde 20. februar vurderet den kliniske merværdi for Cabometyx (cabozantinib) til behandling af leverkræft.

Medicinrådet vurderer, at Cabometyx giver negativ klinisk merværdi sammenlignet med regorafenib (evidensens kvalitet er meget lav) for voksne patienter med leverkræft og leverfunktion svarende til Child-Pugh A, i performance status 0-1, som har tålt Nexavar (sorafenib), og hvis sygdom er progredieret under behandling med Nexavar.

For voksne patienter med leverkræft og leverfunktion svarende til Child-Pugh A, i performance status 0-1, som tidligere er behandlet med, men ikke har tålt Nexavar, vurderer Medicinrådet, at Cabometyx giver en ikkedokumenterbar klinisk merværdi sammenlignet med placebo (der er ikke tilstrækkelig evidens).

Til voksne patienter med leverkræft og leverfunktion svarende til Child-Pugh A, i performance status 0-1 og hvis sygdom tidligere er progredieret på to tidligere behandlinger, hvoraf en er Nexavar, vurderer Medicinrådet, at Cabometyx giver negativ klinisk merværdi sammenlignet med placebo (evidensens kvalitet er lav).

Med udgangspunkt i den kliniske merværdi og en omkostningsanalyse udarbejdet af Amgros skal Medicinrådet nu vurdere, om Cabometyx skal anbefales som mulig standardbehandling.

Biomarkører og screening stod højt på WCLC-dagsordenen

WCLC: Screening for lungekræft med CT-scanninger, koblet med forskellige biomarkører, har været et gennemgående tema på årets WCLC. Under et presidential symposium tirsdag med de ifølge arrangørerne mest spændende undersøgelser, fokuserede tre ud af syv studier på screening for lungekræft.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift