Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kræftpatienter er særligt sårbare under naturkatastrofer

ASCO: Kræftpatienter er særligt modtagelige for de forstyrrelser, som naturkatastrofer kan forårsage, og der er derfor behov for at omlægge og udvide strategier og ressourcer til reduktion af katastroferisici for patienter med ikke-smitsomme sygdomme som kræft.

Sådan lyder et af budskaberne på årsmødet i American Society of Clinical Oncology (ASCO), som har interviewet Roselle De Guzman fra St. Luke's Medical Center i Quezon City, Filippinerne, om emnet.

Hvilken risiko er der for kræftpatienter i områder, hvor der opstår naturkatastrofer?

Den beskadigede infrastruktur og det forstyrrede sundhedssystem forårsager manglende evne til at levere og imødekomme kravene til optimal onkologisk behandling. Udover fysiske skader er der risici for infektiøse komplikationer, forstyrret adgang til lægemidler og afbrydelser af rutinemæssige behandlinger og tværfaglig behandling. Naturkatastrofernes negative indvirkning på miljøet påvirker både morbiditet og patienternes livskvalitet.

Naturkatastrofer ødelægger samfundets evne til at klare sig. Fødevaremangel fører til alvorlige ernæringsmæssige konsekvenser. Alvorlige forstyrrelser i levering af lægehjælp påvirker det psykosociale og følelsesmæssige velvære hos patienter med kræft. Socioøkonomiske risici er også reelle problemer.

Naturkatastrofer udvider også uligheden. Der er en tæt forbindelse mellem katastrofer og fattigdom. Det beskadigede levebrød for mennesker, især i lavindkomstlande, forstørrer uligheden. Kræftpatienter fra lavindkomstsamfund har mindre socioøkonomisk modstandsdygtighed.

Hvordan håndterer patienter med kræft en forstyrrelse i deres behandling på grund af f.eks. en voldsom orkan?

Kræftpatienter er særligt sårbare over for fysiske skader, tvungen flytning, forringelse af levevilkår og afbrydelse af behandling. I livstruende situationer prioriterer patienter og deres familier overlevelse mere end noget andet. De sikrer tilstrækkelig forsyning af mad og rent vand, forbliver i en sikker bolig eller evakueringscenter og forsøger at beskytte deres levebrød.

Adgang til lægehjælp burde ikke være en umiddelbar bekymring for nogen mennesker i kølvandet på en katastrofe. Når det imidlertid er det, lærer patienter og deres familier eller omsorgspersoner at være selvforsynende. De finder deres egne måder at få adgang til den nødvendige lægehjælp. Det kan typisk tage flere uger til måneder efter katastrofen, før patienterne får behandling. Det er absolut en kamp for dem, især mennesker i lav- og mellemindkomstlande, hvor kræftbehandlingskapaciteten og sundhedsvæsenet allerede var begrænset, inden katastrofen ramte.

Hvad gøres der i øjeblikket for at forbedre forholdene for katastroferamte områder?

Forskellige FN-agenturer og nationale regeringer udvikler indbyrdes forbundne aftaler for den globale udviklingsramme. Disse peger på behovet for at integrere politikker vedrørende katastrofeforebyggelse, afbødningsprogrammer og modstandsdygtighed, der bygger på den nationale udviklingsagenda.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har gennem FN's Interagency Task Force vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af ikke-smitsomme sygdomme udstedt prioriterede aktioner og minimumsstandarder, der skal vedtages i forbindelse med sygdomsbehandling i nødsituationer. Deres nøgleaktioner omfatter sikring af adgang til behandling og væsentlig diagnostisk udstyr for personer med en akut livstruende tilstand og etablering af standardoperationelle procedurer for henvisning. Lokale myndigheder har fulgt den globale udviklingsramme fra katastrofeforebyggelse til strategier for reduktion af katastrofer.

Hvilke strategier for reduktion af katastroferisici ser du gerne implementeret?

Internationale agenturer har tilvejebragt rammer for katastroferisikoreduktion, som de forskellige lande gerne skal vedtage og gennemføre. Ikke desto mindre er der behov for mere dynamisk orientering, uddannelse og engagement med en række katastrofehjælpsaktører, herunder nationale institutioner, den private sektor og civilsamfundet. Den voksende byrde af kræft og den stigende hyppighed og intensitet af naturkatastrofer i Asien går ud over gennemførelsen af ​​risikoreduktionsstrategier. Der skal gøres en indsats for at øge bevidstheden hos sundhedspersonale, i de medicinske samfund og på hospitalerne om sårbarheder og behov hos kræftpatienter under naturkatastrofer.

En koordineret arbejdsstyrke, integreret sundhedsinformation og et katastrofesikkert journalsystem og patologi-prøveopbevaringssystem er meget nyttige og relevante strategier. Lige så vigtig er en enkel og effektiv måde at uddanne patienter og omsorgspersoner på, så de har et primært sundhedsniveau til at fremme selvforvaltning. I en naturkatastrofe er personlig kræftbehandling og tværfaglig teamledelse uopnåelig uden en vidende patient, et effektivt kommunikationssystem og en komplet og præcis journal.

 

Biomarkører og screening stod højt på WCLC-dagsordenen

WCLC: Screening for lungekræft med CT-scanninger, koblet med forskellige biomarkører, har været et gennemgående tema på årets WCLC. Under et presidential symposium tirsdag med de ifølge arrangørerne mest spændende undersøgelser, fokuserede tre ud af syv studier på screening for lungekræft.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift