Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Lavdosiskemo effektiv hos ældre med gastroøsofageal kræft

ASCO: En lavere dosis kemoterapi (oxaliplatin og capecitabin) er sammenlignelig med en højere dosis, når det kommer til forsinkelse af sygdomsprogression og minimering af bivirkninger hos ældre og skrøbelige mennesker med avanceret kræft i overgangen mellem spiserør og mavesæk (GEJ kræft).

Det viser det britiske fase III-studie GO2, der bliver præsenteret på årsmødet for American Society of Clinical Oncology (ASCO) den 2. juni (Abstrakt 4006).

”Tidligere forsøg med palliativ kemoterapi for mave- og spiserørskræft har ikke medtaget svage eller ældre patienter. Derfor har fordelene ved kemoterapi i disse grupper været ukendt. Vi håber, at vores fund kan hjælpe patienter med at træffe et mere velinformeret valg mellem lavdosis kemoterapi og ingen kemoterapi overhovedet, med viden om, at lavdosis kemoterapi kan vise sig gavnlig og stadig give dem mulighed for at opretholde en livskvalitet, samtidig med at sygdommens progression sænkes,” siger ledende forfatter på undersøgelsen Peter S. Hall, som er medicinsk onkolog ved University of Edinburgh, Skotland, i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen blev designet til at finde den optimale dosis capecitabin og oxaliplatin til brug hos ældre eller svage patienter. For at bestemme optimal klinisk fordel, tolerabilitet, livskvalitet og patienttilfredshed indarbejdede forskerne disse faktorer og andre i et vurderingsværktøj kaldet Overall Treatment Utility (OTU).

I perioden 2014-2017 inddelte forskerne tilfældigt 514 personer i alderen 51-96 år til tre dosisniveauer. Niveau A var 130 mg/m2 oxaliplatin givet en gang hver 21. dag og 625 mg/m2 capecitabin givet to gange om dagen kontinuerligt. Niveau B var 80 procent af niveau A-dosering, mens niveau C var 60 procent af niveau A-dosering. Personer med nedsat nyrefunktion modtog 75 procent af de foreslåede doser capecitabin. Efter ni uger blev patienterne vurderet via OTU. Fortsættelse af ​behandlingen var baseret på lægernes vurdering.

Personer, der fik niveau C-dosering, havde færre toksiske reaktioner på lægemidlet og bedre OTU-resultater end de patienter, som fik niveau A- og B-dosering. Niveau C gav den bedste OTU, også hos yngre, mindre skrøbelige mennesker, og ingen gruppe havde mere gavn af højere doseringsniveauer.

Sammenlignelig overlevelse

Den samlede overlevelse (OS) var også sammenlignelig på tværs af doser. Patienterne levede gennemsnitligt 7,5 måneder, når de fik niveau A-doser, 6,7 måneder ved niveau B-doser og 7,6 måneder ved niveau C-doser. Det samme gjorde sig gældende med hensyn til progressionsfri overlevelse (PFS). Patienter, der modtog niveau A-doser, levede gennemsnitligt 4,9 måneder, niveau B gennemsnitligt 4,1 måneder og niveau C gennemsnitligt 4,3 måneder. Alle uden tegn på sygdomsforværring.

Bivirkninger af klasse 3 eller mere, som ofte kan være alvorlige, blev set hos 56 procent af de patienter, der fik niveau A- og B-doser, men kun hos 37 procent af mennesker, der fik niveau C-doser. Folk, der fik niveau C-doser, havde også en højere procentdel af gode OTU-scorer (43 procent) sammenlignet med niveau A og B (hhv. 35 procent og 36 procent).

GO2-forsøget er det tredje studie i Storbritannien, der bruger OTU til at måle udbytte hos ældre og skrøbelige mennesker. Ifølge forskerne bag studiet kan brugen af ​​OTU repræsentere et nyt paradigme for, hvordan man vurderer resultater i ældre populationer med sygdomme i sen fase.

Forskerne arbejder nu på delanalyser af deres resultater. Derudover håber de at afgøre, om nogen af ​​de ni faktorer, der omfatter OTU'en, dominerer eller er mere afgørende for patienternes helbred.

GEJ kræft er normalt diagnosticeret i et sent stadium og er den sjette mest almindelige årsag til kræftdødsfald på verdensplan. Sygdommen er mere almindelig hos mænd og ældre mennesker, gennemsnitsalderen ved diagnose er 68 år.

Biomarkører og screening stod højt på WCLC-dagsordenen

WCLC: Screening for lungekræft med CT-scanninger, koblet med forskellige biomarkører, har været et gennemgående tema på årets WCLC. Under et presidential symposium tirsdag med de ifølge arrangørerne mest spændende undersøgelser, fokuserede tre ud af syv studier på screening for lungekræft.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift