Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Lovende data for ny målrettet behandling af børn med hjernetumorer

ASCO: Den nye målrettede behandling entrectinib (Ignyta) viser lovende respons i børn og unge med sjældne svulster i centralnervesystemet, neuroblastom eller andre faste tumorer.

Det viser resultater fra fase I/IB-undersøgelsen STARTRK-NG, som bliver præsenteret på ASCO 2019 søndag (Abstrakt 10009).

I studiet deltog 29 patienter i alderen knap fem år til 20 år med sjældne svulster i centralnervesystemet, neuroblastom eller andre faste tumorer. De fleste patienter med CNS-tumorer havde gennemgået kirurgi for at fjerne tumoren, efterfulgt af stråling.

Den første fase af forsøget vurderede optimal dosering, og den blev udvidet til at fokusere på patienter med tumorer med ændringer i generne NTRK1/2/3, ROS1 og ALK. I alt havde 12 af de 29 indlagte patienter tumorer med NTRK1/2/3-, ROS1- eller ALK-genfusioner eller -mutationer.

Respons på entrectinib blev set hos 12 af de 28 evaluerbare patienter. De 12 pædiatriske patienter, der oplevede respons på behandlingen, havde fusionerne i generne NTRK1/2/3, ROS1 eller ALK (11 patienter) eller en ALK-mutation (én patient).

”Vores resultater viser, at børn med livstruende kræft kan have stor gavn af behandling, selvom konventionelle terapier ikke har fungeret. Vi har set nogle hurtige og holdbare responser, hvilket er meget glædeligt. Disse tidlige fund tyder på, at denne behandling er lovende for dem, hvis tumorer har disse specifikke genfusioner,” siger ledende forfatter Giles W. Robinson, som er pædiatrisk neuro-onkolog ved St. Jude Children's Research Hospital i Memphis, USA.

I alt 12 patienter havde objektiv respons (tumorkrympning eller forsvundet tumor) på entrectinib, med en median behandlingsvarighed på 281 dage. Median tid til respons var 57 dage, og alle responser forekom i doser på 400 mg/m2 eller mere. Der blev ikke observeret respons blandt patienter, der manglede de genændringer, entrectinib-behandlingen er målrettet.

Blandt de fem patienter med evaluerbare CNS-tumorer havde alle objektiv respons; en patient havde et komplet respons (fusion af ETV6-NTRK3-gener), mens fire havde delvist respons (tre bekræftede genfusioner i TPR-NTRK1, EEF1G-ROS1, EML1-NTRK2 og en ubekræftet GOPC-ROS1-genfusion).

Seks patienter med ekstrakraniale tumorer (fast tumor uden for CNS) havde objektiv respons; en patient havde et komplet respons (DCTN1-ALK fusion), og fem havde delvise responser (TFG1-ROS1, EML4-NTRK3, KIF5B- ALK og to ETV6-NTRK3-fusioner). Typen af ​​kræft omfattede tre tilfælde af inflammatoriske myofibroblastiske tumorer, to tilfælde af infantile fibrosarcomer og et enkelt tilfælde af modermærkekræft.

En patient med neuroblastom havde et komplet respons (ALK F1174L mutation).

Lægemidlet var godt tolereret, og de hidtidige resultater tyder ikke på, at der er en tidsramme, hvor lægemidlet holder op med at virke, eller hvor toksiciteter bliver begrænsende.

Den anbefalede dosis entrectinib hos børn var 550 mg/m2 en gang dagligt. Nogle af de bemærkede bivirkninger var træthed, forhøjede kreatininniveauer, dysgeusi, der resulterede i tab af smag, og ved højere dosis var der forekomst af lungeødem, der resulterede i væske i lungerne. En usædvanlig bivirkning var vægtøgning. Bivirkningerne har resulteret i dosisreduktioner til 400 mg/m2.

Nu er forskerne bag studiet i gang med at rekruttere patienter til studiets fase II-del, hvor de skal fastslå effektiviteten af ​​medicinen. Forskerne håber også at bestemme langsigtede bivirkninger og varighed af respons på og uden behandling.

Biomarkører og screening stod højt på WCLC-dagsordenen

WCLC: Screening for lungekræft med CT-scanninger, koblet med forskellige biomarkører, har været et gennemgående tema på årets WCLC. Under et presidential symposium tirsdag med de ifølge arrangørerne mest spændende undersøgelser, fokuserede tre ud af syv studier på screening for lungekræft.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift