Respekt for lægers efteruddannelse, tak!

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
”Studiet er vigtigt, fordi det er det første store studie, som viser, at T-celleterapi har så høj responsrate i patienter, som har fejlet flere linjer af immunterapi," siger Troels Holz Borch.

Kommerciel T-celleterapi vil kunne lette udbredelsen

ASCO: En ny, kommercialiseret T-celle-platform vil kunne lette adgangen til T-celle terapi med tumorinfiltrerende T-celler, mener læge Troels Holz Borch fra Nationalt Center for Cancer Immunterapi (CCIT-DK), Herlev Hospital.

Han overværede lørdag præsentationen af et globalt fase II-studie, der kunne fremvise en høj responsrate ved en kommercialiseret udgave af T-celle terapi hos patienter med metastatisk modermærkekræft, som har fejlet gennemsnitligt tre tidligere behandlinger.

”Studiet er vigtigt, fordi det er det første store studie, som viser, at T-celleterapi har så høj responsrate i patienter, som har fejlet flere linjer af immunterapi. Det bekræfter de resultater, vi har i Danmark og flere andre centre internationalt, ved at fremvise en responsrate på næsten 40 procent,” siger Troels Holz Borch og fortsætter:

”Denne patientgruppe er særligt svær at behandle, fordi patienterne ikke har responderet på allerede godkendte immunterapier. Hvis de ikke har en BRAF-mutation, har vi ikke flere behandlinger, som er vist at forlænge overlevelsen. Så der er et stort behov for flere behandlinger til denne gruppe af patienter.”

I C-144-01-studiet (https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2019.37.15_suppl.2518), som blev præsenteret på en postersession lørdag den 1. juni, har medicinalfirmaet Iovance Biotherapeutics stået for at gro de celler, som skal bruges til T-celleterapi. Skal hospitalerne selv stå for dyrkningen af T-celler kræver det, at de har et laboratorium godkendt til lægemiddelproduktion, hvilket er dyrt og kræver særligt uddannet personale. Derfor vil det lette udbredelsen af T-celleterapi, hvis man kan lade et firma stå for dyrkningen af T-cellerne, mener Troels Holz Borch.

”Det vil være meget nemmere at gå til på centerniveau, fordi man kan nøjes med at operere en tumor ud og sende den til firmaet, som så dyrker T-cellerne, og sender dem tilbage, når patienten er klar til at få behandlingen. Det gør helt klart processen mere spiselig for mange centre,” siger Troels Holz Borch.

Han forventer, at prisen for de kommercielle T-cellebehandlinger bliver høj.

”Inden for hæmatologien, hvor de er i gang med CAR T-celleterapi, koster en behandling flere millioner. Prisen bør ikke blive lige så høj for T-celleterapi til modermærkekræft, fordi de her har en responsrate på knap 40 procent, mens den i hæmatologien er 80-90 procent. Til gengæld er Iovance det eneste firma, som er i gang med denne kommercialisering. Så jeg vil forvente, at behandlingen bliver dyr, og det er selvfølgelig en udfordring,” siger Troels Holz Borch.

Resultaterne fra C-144-01-studiet vil ikke få betydning lige nu, fordi forsøget stadig kun er i fase II, påpeger Troels Holz Borch. Alt andet lige vil firmaet skulle vise effekt i fase III, før det får en markedsføringsgodkendelse, påpeger han. På CCIT-DK er man sammen med et hollandsk center i gang med et fase III-forsøg, hvor T-celle terapi sammenlignes med standardbehandling med Yervoy (ipilimumab). Det er muligt, at Iovance Biotherapeutics vil kunne bruge de resultater til at nå hurtigere frem til en markedsføringstilladelse, mener Troels Holz Borch.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift