Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Post-approval studie afkræfter effekten af Lartruvo mod bindevævskræft

ASCO: Patienter med fremskredent eller metastatisk bindevævskræft har ingen fordel af at blive behandlet med Lartruvo i kombination med doxorubicin sammenlignet med doxorubicin alene.

Det viser resultaterne fra ANNOUNCE-studiet, der søndag blev præsenteret på ASCO’s Plenary Session (Abstrakt LBA3). På positivsiden bekræfter resultaterne, at standardbehandlingen med doxorubicin har stadig større effekt hos patientgruppen.

Det randomiserede fase III ANNOUNCE-studie kunne ikke bekræfte klinisk fordel af antistoffet Lartruvo (olaratumab) i kombination med standardbehandlingen med Adriamycin (doxorubicin) til patienter med metastatisk eller fremskreden bindevævskræft. Studiet har undersøgt Lartruvo i kombination med doxorubicin sammenlignet med Adriamycin alene.

Overlæge på onkologisk afdeling på Herlev Hospital, Anders Krarup-Hansen, har været involveret i studiet. Han ærgrer sig over, at ANNOUNCE ikke mødte sit primære endepunkt, men på positivsiden bekræfter data fra kontrolarmen imidlertid, at standardbehandling med Adriamycin fortsat viser større effekt på patientgruppen.

"Ser vi på data fra 2014, lå den mediane OS ved standardbehandling med Adriamycin på 12,8 måneder. Data fra ANNOUNCE viser, at medianoverlevelsen i dag er på knap 20 måneder. Den er en stigning i OS på næsten 50 procent på bare syv år. Om end ANNOUNCE ikke mødte sit endepunkt, bekræfter studiet, at den behandling, vi giver patienterne i dag, virker. Det gør studiet væsentligt," siger Anders Krarup-Hansen og tilføjer:

"Opgørelser viser, at den forbedrede mediane overlevelse primært er en følge af en øget centralisering – at patienter med bindevævskræft får en ensartet behandling lokaliseret på få centre. Det mønster genfinder vi herhjemme."

Resultaterne fra ANNOUNCE betyder, at nye patienter med bindevævskræft ikke længere må startes op på Lartruvo. Patienter, som er i behandling med lægemidlet, kan – hvis de har klinisk effekt af lægemidlet – fortsætte behandlingen i samråd med deres læge. 

Ny standardbehandling

Et andet interessant fund i ANNOUNCE er, ifølge Anders Krarup-Hansen, at tillæg af det hjertebeskyttende middel Carioxane (dexrazoxane) til Adriamycin gør det muligt at give patienterne flere serier kemoterapi end hidtil. Adriamycin er toksisk for hjertet.

"I ANNOUNCE har patienterne i den aktive arm og kontrolarmen fået tillagt Cardioxane til Adriamycin, hvilket har betydet, at vi har kunnet behandle dem med otte i stedet for seks serier kemoterapi. Der er endnu ikke konkluderet noget endeligt, men mit bud er, at det bliver standard at tillægge Cardioxane fremover. Det er afgørende for patienternes livskvalitet, at de kan undgå at døje med hjerteproblemer efter endt behandling," siger Anders Krarup-Hansen.

"Det kommer naturligvis til at blive en udgift at skulle tillægge et ekstra stof til standardbehandlingen. Men sammenlignet med prisen på Lartruvo er det ikke noget at tale om. Prisen for otte serier Lartruvo kombineret med Adriamycin og Cardioxane har ligget på omkring 600.000 kr. Prisen på Carioxane vil nok være 20-30 procent heraf. Her en stor besparelse at hente."

En anderledes population

Lartruvo har tidligere demonstreret forbedret OS hos patienter med bindevævskræft i et randomiseret fase II-studie gennemført i USA. Resultaterne herfra førte til en accelereret godkendelse fra FDA og en betinget markedsføringstilladelse fra EMA, der var bestemt af, at den kliniske effekt kunne verificeres i ANNOUNCE. Når data fra fase II-studiet ikke kunne bekræftes i ANNOUNCE skyldes det, ifølge Anders Krarup-Hansen, med al sandsynlighed, at fase II-studiet var mere selekteret og inkluderede færre patienter. 

"Bindevævskræft dækker over mere end 100 forskellige undertyper, som langt fra altid responderer ens på behandling. Fase II-studiet havde inkluderet 50 patienter i hver arm, mens ANNOUNCE havde 250 patienter i hver arm, hvilket selvfølgelig giver et mere korrekt billede af effekten i den brede population. Desuden var patienterne i fase II-studiets kontrolarm i relativt dårlig stand. Det har jo nok også haft betydning," siger han.

Anders Krarup-Hansen vil ikke udelukke, at Lartruvo har effekt på visse undertyper af bindevævskræft, men grundet studiets design har det ikke været muligt at bekræfte. Og nu udgår stoffet fra markedet. Der er ikke et nyt lægemiddel i pipeline til den brede population med bindevævskræft.

"Det er ærgerligt, da patienterne har et stort unmet medical need. Vi har et lille lyspunkt i en patientgruppe med en hidtil resistent form for GIST-tumorer. Her er netop kommet en målrettet behandling, som formentlig bliver godkendt inden længe. Men i forhold til den brede gruppe er vi slået tilbage til start nu, hvor ANNOUNCE ikke mødte sit primære endepunkt," siger Anders Krarup-Hansen.

Biomarkører og screening stod højt på WCLC-dagsordenen

WCLC: Screening for lungekræft med CT-scanninger, koblet med forskellige biomarkører, har været et gennemgående tema på årets WCLC. Under et presidential symposium tirsdag med de ifølge arrangørerne mest spændende undersøgelser, fokuserede tre ud af syv studier på screening for lungekræft.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift