Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Opdivo-kombi bedst til tidlig behandling af hjernemetastaser

ESMO: Melanompatienter med symptomfrie hjernemetastaser reagerer markant bedst på tidlig behandling med en kombination af Opdivo (nivolumab) og Yervoy (ipilimumab) fremfor Opdivo alene.

Det viser 34 måneders median follow-up på Anti-PD1 brain collaboration (ABC)-forsøget, som fredag blev præsenteret (Abstrakt 1311O) på ESMO-kongressen i Barcelona.

Tidligere resultater fra ABC (efter en median follow-up på 17 måneder) og CheckMate 204 (94 patienter efter median 14 måneder) forsøgene viste, at nivolumab og nivolumab + ipilimumab er aktive mod melanoma hjernemetastaser, med holdbare responser i en undergruppe af patienter.

76 patienter med symptomfrie hjernemetastaser med mindst en hjernelæsion, der var større end eller lig med fem mm, men mindre end 40 mm, og uden forudgående anti-PD1/PDL1/CTLA4-terapi var blevet randomiseret i tre grupper til enten:

  • kohort A (nivolumab et mg/kg + ipilimumab tre mg/kg, Q3Wx4, derefter niolumab tre mg / kg Q2W)
  • kohort B (nivolumab tre mg/kg Q2W)
  • kohort C (nivolumab tre mg/kg Q2W) havde hjernemetastaser der enten ikke var reduceret med lokal terapi, havde neurosymptomer og/eller havde leptomeningeal sygdom

Forudgående BRAF-hæmmer (BRAFi) blev tilladt. Det primære endepunkt var bedste intrakranielle respons (ICR) efter 12 uger. Sekundære endepunkter var bedste ekstrakranial respons (ECR), bedste samlede respons, IC PFS, EC PFS, samlet PFS, OS og sikkerhed.

Resultaterne er baseret på median 34 måneders follow-up (median alder 59 år, 78 procent mænd). For kohorter A, B og C var forhøjet Lactate Dehydrogenase (LDH) hhv. 51 procent, 58 procent og 19 procent; V600 BRAF var hhv. 54 procent, 56 procent og 81 procent; forudgående BRAFi hhv. 23 procent, 24 procent, 75 procent.

ICR/ECR var for kohorte A: 51 procent/57 procent, B: 20 procent/29 procent og C: seks procent/25 procent med komplet ICR på hhv. A:26 procent, B:16 procent og C:0 procent.

12- og 24-måneders IC PFS var for kohort A hhv. 49 procent og 49 procent, B hhv. 20 procent og 15 procent og C hhv. seks procent og seks procent.

Den samlede overlevelse (OS) efter 12- og 24-måneders var for A: 63 procent og 63 procent, B: 60 procent og 51 procent og C: 31 procent og 19 procent.

Behandlingsrelaterede bivirkninger grad 3/4 i A, B og C var henholdsvis 54 procent, 20 procent og 13 procent. Der var ingen behandlingsrelaterede dødsfald.

Den dobbelt så lange follow-up på patienterne i ABC-forsøget demonstrerer således, at den forebyggende kombinationsbehandling har holdbare IC-responser hos de fleste patienter uden nye bivirkninger, konkluderer forskerne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift