Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Overlæge: Næste fremskridt for blærekræft bliver immunterapi-kombination

ESMO: Dette års ESMO-kongres har ikke budt på data, der umiddelbart kommer til at ændre den kliniske hverdag på området for kræft i blære og urinveje (urothelialt carcinom).

Det mener overlæge Mads Agerbæk fra Onkologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, som spår, at det næste store fremskridt inden for urothelialkræft bliver at finde den rigtige ’makker’ at kombinere immunterapi med.

”Inden for de sidste år har vi fået immunterapi oven i vores kemoterapi, og det er for første gang i mange år, at noget har slået igennem inden for urothelialkræft. Det har været en kæmpe gevinst for patienterne. Men vi har først lige kradset i overfladen, det er en helt ny verden. Næste skridt er, om vi kan kombinere immunterapi med noget andet og på den måde få effekten endnu højere op,” siger Mads Agerbæk og fortsætter:

”Inden for andre sygdomme er man begyndt at gå fra enkeltstofs- til kombinations-immunterapi. Det er man også ved at undersøge inden for blærekræft. Det kan også være, at næste store skridt bliver at kombinere immunterapi med andre typer lægemidler.”

Et af de studier på ESMO 2019, Mads Agerbæk fremhæver som interessant, er de indledende resultater fra en fase 1b-undersøgelse (Abstrakt 901O) af enfortumab vedotin (EV) plus Keytruda (pembrolizumab) mod mUC. EV er et antistof-lægemiddelkonjugat, der er målrettet mod Nectin-4, som er stærkt udtrykt i mUC.

”Studiet viser helt fantastiske responsrater. Det er fase I, og der er ikke særligt mange patienter med, men det ser meget lovende ud. Det skal op i større skala, men for nu ser det rigtigt spændende ud,” siger Mads Agerbæk.

I studiet blev 29 patienter med mUC behandlet med EV og Keytruda. De mest almindelige bivirkninger, der optrådte ved behandling, var træthed (66 procent, 14 procent grad 3), nedsat appetit (52 procent, 0 procent grad 3), alopecia (45 procent) og diarré (41 procent, tre procent Grad 3). Samlet set afbrød to patienter (syv procent) behandlingen på grund af bivirkninger. Den foreløbige bekræftede ORR er 62 procent, inklusive en CR-rate på 14 procent.

God effekt af målrettet behandling

Mads Agerbæk fremhæver også et studie, som handler om målrettet behandling, nemlig de indledende resultater fra fase II-studiet TROPHY-U-01 (Abstrakt LBA55), som har undersøgt sacituzumab govitecan hos patienter med metastatisk blærekræft (mUC), hvor platinbaseret kemoterapi eller immunterapi har svigtet.

”Studiet viser rigtig god effekt af antistoffet, der binder sig til et antigen, som mange patienter med blærekræft udtrykker. Det er positivt, at det virker hos patienter, som ikke længere har gavn af hverken kemo eller immuterapi,” siger Mads Agerbæk.

I studiet deltog 35 patienter, som mediant havde fået tre forudgående behandlinger. Efter gennemsnitligt 4,1 måneders behandling med sacituzumab govitecan var den samlede responsrate (ORR) 29 procent, med to komplette responser (CR), fem bekræftede delvise responser (PR) og tre ubekræftede PR. 74 procent af patienterne opnåede størrelsesreduktion af deres tumorer .

Sikkerhedsprofilen var i overensstemmelse med tidligere rapporter. Grad ≥3 behandlingsrelaterede bivirkninger var neutropeni (23 procent), anæmi (17 procent), febril neutropeni (11 procent) og diarré (11 procent). Der blev ikke rapporteret om pneumonitis, okulære toksiciteter eller grad> 2 neuropati, og der var ingen behandlingsrelaterede dødsfald.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift