Tænk, regionernes førstedame anpriser kræftlægemiddel

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tredobling af respons med immunterapi-kombi ved uveal melanom

ESMO: Responsraten for patienter med uveal melanom (UM) tredobles, hvis patienterne får en kombination af Yervoy (ipilimumab) og Opdivo (nivolumab) frem for enkeltstofs-immunterapi.

Det viser et studie, der mandag blev præsenteret (Abstract 1322P) som en poster af læge Kalijn F. Bol fra det hollandske Nationalt Center for Cancer Immunterapi (CCITDK) på ESMO-kongressen i Barcelona.

I studiet , som netop er blevet accepteret til publicering i Cancer, indgik behandlings- og overlevelsesdata fra 126 patienter med metastatisk UM. Førstelinjebehandling bestod af temozolomid hos 28 patienter, Yervoy hos 24 patienter, Keytruda (pembrolizumab) hos 43 patienter og kombinationen Yervoy/Opdivo hos 19 patienter. 12 patienter modtog ingen systemisk behandling.

Der blev ikke observeret nogen komplette responser, men delvis respons blev observeret hos syv procent af patienterne behandlet med Keytruda og hos 21,1 procent af patienterne behandlet med Yervoy plus Opdivo. Median progressionsfri overlevelse var 2,5 måneder for patienter behandlet før immunterapibehandling sammenlignet med 3,7 måneder i perioden efter immunterapibehandling (HR 0,37; 95 CI 0,24-0,59; p <0,01). Den anslåede samlede overlevelsesrate på et år steg fra 25,0 procent til 41,9 procent, og den samlede gennemsnitlige overlevelse forbedrede sig henholdsvis fra 7,8 måneder til 10,0 måneder (HR 0,52; 95 CI 0,34-0,80; p <0,01).

Udfordringen ved UM, som er en relativt sjælden sygdom, er, at den adskiller sig både klinisk og genetisk fra kutan modermærkekræft og har en meget høj grad af spredning.

”Det er en helt anden sygdom, og meget af den behandling, vi har, virker ikke på patienterne, i bedste fald er den sygdomsstabiliserede. Keytruda alene har virket rigtig godt i et stykke tid og har været den bedste mulighed, indtil der nu er kommet denne indikation på, at det er bedre med kombinationsbehandlingen,” siger leder af CCIT-DK professor Inge Marie Svane, som er medforfatter på studiet.

Resultaterne har fået den betydning, at man har besluttet primært at give danske patienter med UM kombinations-immunterapien fremover.

”Hvis det overhovedet er muligt, giver vi nu kombinationsbehandlingen i Danmark. Der er ikke international enighed om det, derfor er det vigtigt, at vi opsamler nogle tal, der kan vise, at det rent faktisk forlænger deres overlevelse,” siger Inge Marie Svane.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift