Svend Hartling-modellen er taget ud af produktion

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Opdivo forbedrer overlevelse hos patienter med spiserørskræft

ESMO: Opdivo (nivolumab) forbedrer den samlede overlevelse hos patienter med tidligere behandlet og avanceret spiserørskræft – i forhold til kemoterapi.

Det viser de endelige resultater fra fase III-studiet, ATTRACTION-3, der mandag blev præsenteret (Abstrakt LBA11) på ESMO-kongressen i Barcelona.

Attraction-3 er et multicenter, randomiseret, open-label studie og en evaluering af Opdivo (nivolumab) versus kemoterapi (docetaxel eller paclitaxel) for patienter med spiserørskræft, der er upåvirket eller intolerant overfor en kombinationsbehanding med fluorpyrimidin og platinbaserede lægemidler. 

Patienterne i forsøget havde fremskreden, ikke-opererbar eller tilbagevendende spiserørskræft, og de indgik i forsøget, uanset om de havde PD-L1-ekspression eller ej. De 419 patienter, der deltog, blev randomiseret 1:1 til enten nivolumab (240 mg Q2W) eller forskerens valg af paclitaxel eller docetaxel (kemoterapi). Primært endepunkt var den samlede overlevelse. 

Resultatet fra undersøgelsen viste:  

  • Ved en minimumsopfølgning på 17,6 måneder viste NIVO en statistisk signifikant forbedring i samlet overlevelse med en median på 2,5 måneder (10,9 vs 8,4).
  • Andelen af ​​patienter, der var i live efter 18 måneder, var numerisk større med nivolumab vs kemoterapi (31 procent mod 21 procent).
  • Overlevelsesgevinst med nivolumab blev observeret uanset tumor-PD-L1-ekspressionsniveauer.
  • Færre behandlingsrelaterede bivirkninger blev rapporteret med nivolumab i forhold til kemoterapi.
  • Nivolumab viste en statistisk signifikant samlet forbedring i livskvalitet kontra kemoterapi gennem behandlingsuge 42.
  • Nivolumab havde en bedre sikkerhedsprofil.

”Den signifikante overlevelsesgevinst kombineret med den gunstige sikkerhedsprofil og patientrapporterede resultater observeret i dette forsøg antyder, at Opdivo (nivolumab) har potentialet til at være en vigtig ny andenlinjebehandling for patienter med avanceret spiserørskræft, hvilket giver mulighed for at udvide deres overlevelse og forbedre deres livskvalitet under behandlingen,” udtalte medforfatter til studiet, Byoung Chul Cho, i en pressetekst udsendt af lægemiddelvirksomheden Bristol-Meyer-Squibb. Han er professor ved Yonsei Cancer Center, Yonsei University College of Medicine.

Ann Knop: Stadig uklarheder med hensyn til immunterapi

SABCS: De præsentationer, der har været på SABCS vedrørende immunterapi ved brystkræft, har ikke gjort området nemmere at navigere i. Sådan lyder vurderingen fra lægelig leder af den onkologiske kliniske forskningsenhed på Rigshospitalet overlæge Ann Søegaard Knop.

Læs mere ...

SABCS havde kirurgisk fokus på neoadjuverende behandling

SABCS: Fire studier om forudsigelse af komplet patologisk komplet respons efter neoadjuverende behandling skuffede alle, da de fredag formiddag blev præsenteret ved en session på SABCS, fortæller overlæge på Brystkirurgisk Afdeling, Herlev Hospital og Rigshospitalet, Tove Filtenborg Tvedskov.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift