Tænk, regionernes førstedame anpriser kræftlægemiddel

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Rigshospitalet søsætter nye tiltag for at leve op til kræftpakke-mål

Fra og med oktober 2019 skal mindst 82 procent af patienterne i Region Hovedstaden behandles inden for de forløbstider, der er beskrevet i kræftpakkerne, har regionsrådspolitikerne besluttet. 

Baggrunden for politikernes udmelding er, at for mange kræftpatienter oplever, at de ikke kommer igennem deres udredning og behandling indenfor de tider, som fagligt er opstillet som de bedst mulige i de nationale kræftpakkeforløb. Selv om Rigshospitalet har arbejdet med udfordringerne i en årrække, og ser gode resultater inden for blandt andet kræft i hjernen, er der stadig områder, hvor resultaterne ikke er tilfredsstillende. Særligt ved lungekræft har der været store udsving.

De nye mål fra regionsrådspolitikerne har betydet, at Rigshospitalet iværksætter en række tiltag som supplement til de løbende indsatser.

"Vi kan se, at patologisvar kan være en flaskehals. Derfor vil vi udføre flere analyser tidligt i lungekræftpatienternes forløb. Derudover har vi øget antallet af tværgående MDT-konferencer med andre hospitaler, så beslutningerne om behandlingen kan træffes så hurtigt som muligt, siger hospitalsdirektør Per Christiansen i Rigshospitalets medarbejdermagasin Indenrings.

Styrket samarbejde på tværs af hospitalet vil også kunne bidrage til bedre resultater, mener hospitalsledelsen. Derfor har direktionen og centerdirektørerne besluttet at udpege en klinikchef, som får et særligt ansvar inden for de kræftpakker, hvor der er mange patienter eller store problemer med at nå målene. De kræftpakke-ansvarlige klinikchefer får en særlig opgave med at tilrettelægge hele forløbet på tværs af centre og klinikker, så målene nås.

"Den kræftpakkeansvarlige klinikchef får kompetence til at disponere inden for andre centres område og er med til for eksempel at prioritere aktiviteten eller træffe beslutning om afholdelse af MDT-konferencer," siger Per Christiansen.

Hver klinikchef får hjælp til at løse opgaven fra en centerdirektør, der har en særlig opgave som sponsor for forløbet.

"Det er en udfordrende opgave, men vi må prøve at gå nye veje for at nå vores mål, og vi ved, at modellen har givet gode resultater på Aarhus Universitetshospital," siger Per Christiansen.

De nye kræftpakkeansvarlige er:

Modermærkekræft:
Michael Vestergaard, klinikchef i Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling.
Centerdirektør Martin Magelund, HovedOrtoCentret, er sponsor.

Hovedhalskræft:

Mads Klokker, klinikchef i Klinik for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi.
Centerdirektør Martin Magelund, HovedOrtoCentret, er sponsor.

Lungekræft:

Jesper Ravn, klinikchef i Thoraxkirurgisk Klinik.
Centerdirektør Rasmus Møgelvang, Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme, er sponsor.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift