Respekt for lægers efteruddannelse, tak!

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Massage kan afhjælpe smerter ved kemo-inducerede nerveskader

Onkologisk massage kan reducere oplevelsen af smerter hos patienter med kemoterapi-induceret perifer neuropati (CIPN).

Det viser et pilotstudie, som bliver præsenteret (Abstrakt 111) på kongressen Supportive Care in Oncology Symposium i San Francisco, USA, den 26. oktober.

”Kemoterapi-induceret perifer neuropati er en af ​​de mest bekymrende og vedvarende bivirkninger af kræftbehandling og kan have en betydelig indflydelse på livskvalitet. At finde evidens for understøttende komplementærbehandlinger såsom massage, er bydende nødvendigt, da vi leder efter måder at forbedre livskvaliteten på. Denne undersøgelse giver vigtige resultater, der kan hjælpe til fremtidige studier, der yderligere kan validere rollen for onkologisk massage mod CIPN,” lyder det i en kommentar til studiet fra Joseph Rotella, som er teammedlem i Supportive Care in Oncology Symposium's nyhedsplanlægning.

Undersøgelsen omfattede patienter, der var 18 år eller ældre, og som oplevede neuropati i benene, der blev tilskrevet oxaliplatin, paclitaxel eller docetaxel uden nogen anden historie med henførbare årsager, såsom diabeteshistorie. Som en del af kriterierne for inkludering i undersøgelsen måtte patienternes selvrapporterede neuropati-score være større end eller lig med tre på en skal fra nul til ti, hvor ti er det værst mulige, og der skulle være gået mindst seks måneder siden deres sidste kemoterapibehandling.

Studiet undersøgte dosering af onkologisk massage, herunder varigheden af ​​hver massagesession (30 minutter) samt det samlede antal (op til 12) og frekvensen af ​​behandlinger (to gange ugentligt i seks uger mod tre gange ugentligt i fire uger). Ud over en behandlingsgruppe, hvor de berørte ben blev behandlet med en standardiseret massageprotokol, omfattede undersøgelsen også en kontrolgruppe, hvor et område, der ikke var involveret i neuropati, blev behandlet.

Protokollen omfattede brug af en svensk massageteknik sammenlignet med Shiatsu, Deep Tissue eller andre massageteknikker leveret af to onkologiske massageterapeuter, det vil sige massageterapeuter, der har ekspertise i at arbejde med kræftpatienter.

Symptomerne på CIPN blev målt med smertekvalitetsvurderingsskalaen PQAS, som varierer fra 0 til 10 med underskalaer af overfladesmerter, dyb smerte og paroxysmal smerte. Deltagerne blev vurderet ved starten af forsøget, ved behandlingsafslutning (fire eller seks uger afhængig af behandlingsgruppe) og igen ved afslutningen af ​​studiet (ti uger).

Patienterne blev randomiseret til en af ​​fire grupper: to behandlingsgrupper (massage af benene to gange om ugen i seks uger eller tre gange ugentligt i fire uger) og to kontrolgrupper (hoved/nakke/skuldermassage to gange ugentligt i seks uger eller tre gange ugentligt i fire uger).

Den endelige vurdering omfattede 71 patienter. Af disse var den gennemsnitlige længde siden deres sidste neurotoksiske kemoterapibehandling mere end tre år. Gennemsnittet for afslutningen af ​​massage var 8,9 sessioner for dem, der fik massage tre gange om ugen, og 9,8 sessioner for dem, der fik massage to gange om ugen, uden statistiske forskelle.

De personer, der fik massage tre gange om ugen, viste statistisk og klinisk signifikant forbedring i PQAS-smerteresultater sammenlignet med dem, der fik massage to gange om ugen. Vedvarende forbedring blev observeret efter ti uger uger (slutningen af ​​studiet) i gruppen, der fik massage tre gange om ugen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift