Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Vejle Sygehus samler døende på samme afdeling

Et nyt afsnit på Vejle Sygehus med palliativ støtte til uhelbredeligt syge kræftpatienter, der kun har kort tid tilbage at leve i, åbnede for få dage siden.

Hidtil har de døende patienter fået denne støtte på fem forskellige afdelinger på sygehuset. Forventningen er, at det vil være til stor gavn for patienterne, at de ikke – som nu - får lindrende støtte og pleje flere steder på sygehuset, men i stedet kun får det ét sted, hvor personalet er specialiseret i det.

"Jeg forventer, at vi kan yde en god, ensartet symptomlindring på et højt niveau, som hjælper patienterne," siger overlæge Kristin Enevoldsen fra Onkologisk Afdeling.

”Afsnit for åbne indlæggelser”, som det hedder, er henvendt til uhelbredeligt kræftsyge mennesker, der kun har få måneder eller uger tilbage at leve i, og som ikke kan tåle mere behandling af kræftsygdommen - eller for hvem det ikke længere giver mening at fortsætte behandlingen, som situationen er.

"De møder personale, der har kompetencer, viden om og erfaring med det her område. Vi vil gøre den sidste tid så god som overhovedet mulig," siger Dorthe Dall Kristensen, der er afdelingssygeplejerske på Onkologisk Afdeling.

Der vil også blive mulighed for at trække på en lang række andre medarbejdere på sygehuset – herunder en psykolog og en præst.

Patienterne, der kommer fra Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner, kan blive henvist af en læge, hvis de opfylder en række kriterier – og får så en såkaldt ”åben indlæggelse”, de kan gøre brug af, når behovet opstår i den sidste tid. Afsnittet modtager ikke patienter med alle typer kræft, men med de fleste større kræftformer. Tanken er, at det skal foregå så smidigt som muligt, så patienten undgår at skulle forbi en vagtlæge eller en akutafdeling med de symptomer, som kræftsygdommen fører med sig. Patientens egen læge er tovholder.

Der er i alt 10 enestuer på afsnittet, hvor patienterne kan være indlagt nogle dage, hvis der er behov for det, mens de får lindrende behandling og pleje af sygeplejersker.

"Det kan for eksempel være situationer, hvor patienten på grund af kræftsygdommen er stærkt plaget af åndenød og forstoppelse. Så kan man komme her på afsnittet under den åbne indlæggelse og få hjælp mod de lidelser, uden at man først behøver at skulle forbi egen læge," siger Kristin Enevoldsen.

I det hele taget vil personalet hele tiden rådføre sig med patienten og de pårørende om de beslutninger, som skal træffes.

"For nogle medfører sygdommen, at de ikke selv er i stand til at træffe beslutninger i den allersidste tid. Og så er det vigtigt, at vi i god tid har snakket med patienten om, hvad der skal ske – og hvem der i så fald skal træffe beslutninger for vedkommende," siger Kristin Enevoldsen.

Udover de 10 enestuer består afsnittet også af en større altan, hvorfra patienter og pårørende kan se udover Vejle midtby og fjorden.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift