For meget Go'morgen-TV - for lidt sundhed, Heunicke

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nye præciseringer af regler for henvisning og visitation på kræftområdet

Sundhedsstyrelsen har lavet en tydeligere beskrivelse af regler og begreber i forbindelse med henvisning og visitation på hospitaler, med et særligt fokus på reglerne inden for kræftområdet.

Baggrunden for præciseringerne er det store fokus på brystkræftområdet, og den usikkerhed, der har været blandt læger og andre sundhedsprofessionelle om principper for henvisning og visitation til sygehusbehandling.

Arbejdet, der førte til præciseringerne, blev sat i gang efter drøftelser i et åbent samråd i Sundheds-og Ældreudvalget den 22. oktober 2019 om mangelfulde brystkræftundersøgelser. Her anmodede Sundheds-og Ældreministeriets departement Sundhedsstyrelsen om en afklaring af generelle principper for henvisning og visitation til sygehusbehandling, med særligt fokus på kræft.

Efterfølgende har Sundhedsstyrelsen holdt en række møder med blandt andet regionerne, Lægeforeningen og de praktiserende lægers organisation, PLO. På møderne er generelle principper for henvisning og visitation til sygehusbehandling blevet drøftet med særligt fokus på, hvilke udfordringer der opleves på området, herunder behovet for præcisering af begreber og regler på området.

I forlængelse af de præciseringer, som Sundhedsstyrelsen har foretaget, vil styrelsen udarbejde nyt informationsmateriale, så reglerne og begreberne bliver lettilgængelige for flere målgrupper. Her vil styrelsen inddrage relevante parter, særligt Kræftens Bekæmpelse. Det forventes, at materialet er klart til sommer.

På grund af det store fokus på brystkræftområdet, ikke mindst i Region Sjælland, har Sundhedsstyrelsen planlagt et særligt forløb med regionen, med fokus på at styrke udredning og behandling af kvinder med brystkræft. Dialogen med Region Sjælland vil blandt andet handle om organisering og faglig ledelse af brystkræftområdet.

NELSON-ekspert: Ingen argumenter for at forsinke screening af rygere

Hver femte danske dødsfald på grund af lungekræft ville kunne blive forhindret, hvis Danmark indfører et CT-baseret screeningsprogram for lungekræft, vurderer den hollandske screeningsekspert, Harry J. de Koning, som har udført Europas største studie nogen sinde af effekten af at screene tidligere og nuværende rygere.

Læs mere ...

Onkologisk Tidsskrift lancerer i Sverige

Medicinske Tidsskrifter,har lanceret sit første medie i Sverige, nemlig Onkologisk Tidskrift (på svensk er der kun ét "s" i Tidsskrift), som også var virksomhedens første medie i Danmark.

Læs mere ...

ASCO håber stadig at kunne afholde årsmøde trods corona

På nuværende tidspunkt planlægger det amerikanske kræftselskab ASCO fortsat at afholde sit årlige møde i Chicago, der er sat til 29. maj-2. jun, men udvikler alternative scenarier, hvis det skulle blive nødvendigt at aflyse det fysiske møde pga. COVID-19.

Læs mere ...

Laboratorieforsøg: Statiner sulter kræftceller ihjel

I laboratorieforsøg med humane celler har forskere ved Johns Hopkins Medicine i USA fundet, at statiner kan dræbe kræftceller ved at 'sulte dem ihjel'. Resultaterne forbedrer ifølge forskerne tidligere beviser for, at statiner kan være værdifulde til bekæmpelse af nogle former for kræft.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift