Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

HER2-rettet behandling viser bedre respons end kemo mod mavekræft

Det HER2-rettede antistofkonjugat DS-8201 er bedre end kemoterapi som behandling af alvorlig gastroøsofageal kræft.

Det viser fase II-studiet DESTINY-Gastric01, hvor DS-8201 medfører en statistisk og klinisk meningsfuld forbedring af objektiv respons (ORR) i forhold til kemoterapi hos patienter med HER2-positiv ikke-resecerbar eller metastatisk gastrisk eller gastroøsofageal kræft, der er progredieret efter to eller flere behandlingsregimer, inklusive trastuzumab og kemoterapi.

I studiet viste DS-8201 også en statistisk signifikant og klinisk meningsfuld forbedring i den samlede overlevelse (OS), som var et vigtigt sekundært endepunkt.

Resultaterne bekræfter den aktivitet, som blev set i den ikke-randomiserede fase I-undersøgelse af DS-8201 hos patienter med HER2-positiv avanceret gastrisk kræft, som blev offentliggjort i The Lancet Oncology.

Den overordnede sikkerhedsprofil for DS-8201 var i DESTINY-Gastric01 i overensstemmelse med den, der blev set i fase I-studiet, hvor de mest almindelige bivirkninger var hæmatologiske og gastrointestinale, inklusive nedsat neutrofilantal, anæmi, kvalme og nedsat appetit. Der var tilfælde af lægemiddelrelateret interstitiel lungesygdom (ILD) og lungebetændelse, hvoraf størstedelen var grad 1 og 2. Der var ingen ILD-relaterede dødsfald i hverken fase I-studiet eller i DESTINY-Gastric01-studiet.

I DESTINY-Gastric01 blev sikkerheden og effektiviteten af ​​DS-8201 vurderet hos 189 patienter fra Japan og Sydkorea med HER2-udtrykkende avanceret gastrisk eller gastroøsofageal kræft, som havde progredieret efter to eller flere forudgående behandlingsregimer inklusive fluoropyrimidin (5-FU), platinakemoterapi og trastuzumab. Patienterne blev randomiseret 2:1 til enten at modtage DS-8201 eller lægens valg af kemoterapi (paclitaxel eller irinotecan monoterapi). Patienterne blev behandlet med DS-8201 6,4 mg/kg en gang hver tredje uge eller kemoterapi givet efter samme tidsplan.

Mavekræft er den femte mest almindelige kræft på verdensplan og den tredje førende årsag til kræftdødelighed. Der blev rapporteret cirka en million nye tilfælde og 783.000 dødsfald i 2018. Forekomsten af ​​gastrisk kræft er markant højere i det østlige Asien, hvor cirka halvdelen af ​​alle tilfælde forekommer.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift