Opdivo-Yervoy kombination dramatisk effektiv mod metastaserende kolorektal kræft

ESMO2018: Immunoterapi med nivolumab (Opdivo) og lavdosis ipilimumab (Yervoy) medfører så dramatiske responsrater, at det bør blive en ny 1. linjebehandling hos patienter med MSI-høj metastaserende kolorektal kræft.

Det mener i hvert fald forskerne bag en ny undersøgelsse, CheckMate-142-studiet, der mandag blev offentliggjort på den europæiske kræftkongres, ESMO, i München.

Og synspunktet bliver bakket op af den ESMO-udpegede kommentator prof. Thierry André, leder af medicinsk onkologi, Hôpital Saint-Antoine, Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, Frankrig, der mener at fase II-resultaterne kan få fabrikanten til at bede FDA om at godkende denne immunterapi-kombination til førstebehandling af MSI-høj metastatisk kolorektal cancer, mens Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) sandsynligvis vil kræve en randomiseret fase III-undersøgelse.

Omkring fire procent af metastatisk kolorektal cancer har et højt MSI-niveau (Microsatellite Instable). Dette betyder, at tumorceller har mutationer i generne, der normalt reparerer DNA. Patienter med MSI-høje tumorer har kortere overlevelse (~ 14-19 måneder) end dem med ikke-MSI-høje tumorer (~ 17-25 måneder), når de behandles med kemoterapi i 1. linje-behandling.

Fase II CheckMate-142 studiet har tidligere vist, at hos patienter med MSI-høj metastatisk kolorektal cancer, som er resistent overfor kemoterapi, gav immunterapi med nivolumab og lavdosis ipilimumab en holdbar klinisk fordel med håndterbare bivirkninger, hvilket førte til godkendelse fra US Food and Drug Administration (FDA).

I det nye forsøg har forskerne testet kombinationen på patienter, der ikke tidligere har været i behandling for MSI-høj metastatisk kolorektal cancer. Studiet indskrev 45 patienter med en medianalder på 66 år. Patienter blev fulgt op efter 13,8 måneder for at vurdere det primære endepunkt af objektiv responsrate.

Den objektive responsrate var 60 procent, og syv procent af patienterne havde et komplet respons. Ca. 84 procent af patienterne havde svindende tumorer. Det tog en median på 2,6 måneder at reagere på behandlingen. Medianvarigheden af ​​respons, median progressionfri overlevelse og median overlevelse er endnu ikke nået. Den 12-måneders progressionfri overlevelse og overlevelsesrate var henholdsvis 77 procent og 83 procent.

Andre forsøg har testet højdosis ipilimumab kombineret med nivolumab, men CheckMate-142 brugte lavdosis ipilimumab med nivolumab, hvilket resulterede i mindre toksicitet. Behandlingsrelaterede 3. og 4. grads toksiciteter blev rapporteret hos 16 procent af patienterne og syv procent ophørte behandlingen på grund af behandlingsrelaterede bivirkninger.

"Kombinationen af ​​lavdosis ipilimumab og nivolumab har et varigt klinisk respons og er godt tolereret som førsteliniebehandling hos patienter med MSI-høj metastatisk kolorektal cancer. Dataene tyder på, at nivolumab og ipilimumab kan være en mulig førsteliniebehandling for disse patienter," siger studiets hovedforfatter Prof Heinz-Josef Lenz fra Gastrointestinal Cancers Program, University of Southern California, USA.


Han bakkes som sagt op af prof Thierry André, der siger: "Patienterne forbedres dramatisk, og nogle vender tilbage til arbejde. Det betyder, at sundhedssystemerne kan være sikre på, at ressourcerne målrettes effektivt. Dette er i modsætning til andre metastaserende kræftformer (melanom, lunge eller nyre), hvor det er sværere at vælge patienter, der nyder godt af immunterapi."