Steen Werner fortjener et rap over nallerne

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Mandlige kræftpatienter er i større risiko for at dø af covid-19

Blandt risici for svær sygdom og død på grund af covid-19 finder man nu også ’det mandlige køn’, fastslår ny systematisk review og metaanalyse i The Lancet.

Den systematiske gennemgang og metaanalyse viser, at mandlige kræftpatienter har højere risiko for et svært covid-19-forløb end kvindelige kræftpatienter. Svær covid-19 defineres her som et sygdomsforløb, der kræver indlæggelse og intubation, og som kommer med en højere risiko for død af alle årsager.

Reviewet og den nye analyse etablerer hermed ’køn’ som covid-risikofaktor i kræftpatientpopulationer, og forfatterne foreslår, at det skal tages i betragtning ved evalueringen af ​​covid-19-risikoen i kræftindstillingen.

Resultaterne kan hjælpe med at guide beslutningsprocessen inden for kræftpleje og patientrådgivning på klinikkerne, især fordi flere lande bevæger sig mod genåbning og mod en ny normal, foreslår forskerne bag analysen, udgivet i tidsskriftet The Lancet.

Koblingen mellem kønsforskelle ved svær covid-19-sygdom er ikke blevet etableret i den generelle befolkning. 

Kun mandlige kræftformer var disponerende faktor?

Patogenesen bag kønsforskelle hos kræftpatienter med hensyn til covid-19 er endnu ikke klarlagt, men forfatterne fremlægger flere hypoteser, heriblandt at kønshormoner spiller en rolle, potentielle forskelle i én eller flere af immunpatogenetiske mekanismer, medfødt virusgenkendelse og induktion af adaptiv immunrespons. 

Yderligere foreslår forfatterne en potentiel sammenhæng mellem visse mandlige kræftformer og covid-19 patogenese. Især har sædblærer vist sig at udtrykke ACE2 og TMPRSS2, som medierer SARS-CoV-2 cellulærindgang, og SARS-CoV-2 er blevet påvist i sæd.

Selvom det ikke er veletableret, kan betændelse som et resultat af SARS-CoV-2 i nærheden af ​​prostata negativt påvirke patienter med etableret prostatacancer, mens de mandlige kønsorganer kan tilvejebringe et viralt reservoir, skriver forfatterne. 

Review på prospektive og retrospektive undersøgelser

I reviewet har forfatterne inddraget publicerede artikler, der har evalueret negative resultater forbundet med covid-19 i kræftpopulationer fra starten af året til juni 2020 ved at søge i PubMed og EMBASE, ASCO 2020 Virtual Annual Conference, AACR 2020 covid-19 og Cancer, ESMO kongresser, medRxiv og bioRxiv. 

Forfatterne inkluderede i analysen prospektive eller retrospektive undersøgelser på engelsk, der har resultatdata med kønsforskelle i kræftpopulationen.  

De primære resultater af interesse var det samlede odds-ratio for svær sygdom, død af alle årsager og sammensætningen af ​​svær sygdom og død, der kan tilskrives covid-19 hos kræftpatienter hos mænd og kvinder. 

  • Samlet set blev 3.968 patienter fra 17 undersøgelser analyseret i retrospektive undersøgelsesindstillinger.
  • Samlet var odds-ratio for sammensætningen af ​​svær sygdom og død af alle årsager i indstillingen af ​​covid-19 hos mænd versus kvinder 1,60 (95% konfidensinterval, 1,38-1,85).
  • Risikoen for alvorlig sygdom eller død var begge uafhængigt øget hos mænd versus kvinder. 

Generaliserbarheden af ​​resultaterne understøttes af, at de analyserede undersøgelser spænder over flere lande fra flere kontinenter. 

Patienter med SCLC har fortsat et stort udækket behandlingsbehov

Anders Green

ESMO: Danske patienter med småcellet lungekræft (SCLC) har fortsat en dårlig prognose og oplever et stort udækket behandlingsbehov og sådan vil det fortsætte indtil der kommer behandlingsfremskridt for SCLC, sådan som det sker med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), mener professor i klinisk epidemiologi, Anders Green.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift