Steen Werner fortjener et rap over nallerne

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Konsensus: Hold hastigheden i kræftbehandling uanset corona-risiko

ESMO: Et ESMO-ekspertkonsortium bestående af 64 fagfolk advarer mod at forsinke livsforlængende kræftbehandlinger på grund af patientens risiko for at blive smittet med SARS-CoV-2.

Det gør de i en konsensusartikel, udgivet i tidsskriftet Annals of Oncology.

Ekspertkonsortiet opfordrer samtidig behandlere til at stoppe med at betragte alle kræftpatienter som sårbare for Covid-19, da dette kan føre til uhensigtsmæssig behandling og potentielle negative resultater.

”Baseret på nuværende evidens er det kun ældre patienter med flere komorbiditeter og som behandles med kemoterapi, der er sårbare over for infektion. I denne population, inden man begynder nogen form for behandling, anbefaler vi at teste patienter for Covid-19 […] for at udelukke, at patienten er inficeret med coronavirus,” udtaler førsteforfatter til konsensusartiklen, Giuseppe Curigliano, i en nyhed på ESMO’s hjemmeside. Han er professor ved Det Europæiske Institut for Onkologi (IEO), Milano, Italien. 

Forestillingen om sårbare kræftpatienter 

I begyndelsen af epidemien blev det ellers rapporteret, at kræftpatienter generelt har en øget risiko for at få en infektion med SARS-CoV-2 og udvikle alvorlig sygdom, men i dag peger evidensen på, at mange patienter med solide tumorer ikke er mere sårbare overfor Covid-19 end den generelle befolkning.

Tidligere i år udviklede ESMO ellers selv tilpassede retningslinjer til prioritering af de forskellige aspekter af kræftbehandling på tværs af forskellige tumortyper med det formål at mindske de negative virkninger af pandemien på håndteringen af kræftpatienter

”Selvom det var rimeligt at tage overbeskyttende forholdsregler for vores patienter ved udbruddet af den nye infektionssygdom […] er vi nu nødt til at gå væk fra antagelsen om, at alle kræftpatienter er sårbare over for Covid-19,” siger Giuseppe Curigliano og fortsætter: 

"[Det er vigtigt], fordi behandlingen for nogle patienter er blevet forsinket eller afbrudt i løbet af de seneste par måneder, og jeg tror, ​​at vi vil se virkningen af ​​denne overforsigtige tilgang i den kommende tid.”

Umiddelbart ingen behandlingsforsinkelse i Danmark

Covid-19-epidemien udfordrer stadig kræftbehandlere verden over til at levere behandling af høj kvalitet, mens de beskytter patienter mod risikoen for at blive udsat for SARS-CoV-2, skriver ESMO-konsortiet.

Det er dog ikke billedet, man får fra kræftbehandlingen i Danmark, selvom afdelinger landet over har ændret en række procedure for at beskytte patienterne mod smitterisiko. 

”Vi har haft færre pårørende på hospitalet og flere telefonkonsultationer, men kvaliteten og tempoet af behandlingerne har vi bevaret. I en periode har der været færre patienter gennem udredning, men det ser ud til, at det skyldes et fald i henvisninger til kræftpakker og screeninger fra almen praksis,” siger Mads Nordahl Svendsen, ledende overlæge på Sjællands Universitetshospital og formand for SKA – Sammenslutning af Kræftafdelinger i Østdanmark.

Det ser ud til, at folk har været mindre tilbøjelige til at opsøge egen læge, særligt de første par måneder af coronaepidemien, og derfor har der været et fald i henvisninger til kræftpakkerne. Til gengæld har forsigtigheden nok også bidraget til, at få danske kræftpatienter har fået konstateret Covid-19. 

”Det er overraskende så få kræftpatienter, der har fået konstateret Covid-19. Det peger på, at vi har været gode til at skærme patienterne for smitte, men nok især at patienterne har været gode til at beskytte sig selv,” siger Mads Nordahl Svendsen og fortsætter:

”Det er vores indtryk, at de fleste patienter har været tilfredse med, hvordan det er kørt. Men der har også været nogle benspænd. Vi har haft patienter som døde og pårørende som har oplevet, at de ikke har fået ordentlig mulighed for at sige farvel. En god behandling er også en god afslutning og død for patienten, og der har vi måske været besværet af situationen.” 

DSKO: ”Kun få tilfælde med suboptimal behandling”

På DSKO’s hjemmeside lyder en opsummering af de kliniske onkologers erfaringer med coronaepidemien, at:

”Den protokollerede behandling har kun kortvarigt, eller slet ikke, været påvirket af pandemien,” skriver de og uddyber:

”Nogle patientkontakter har været omlagt til telefonkonsultation. Det har været nødvendigt, men i nogle tilfælde ikke optimalt. Den logistiske ændring med behov for telefonkontakter, har givet mulighed for at gentænke patientkontakten og vil i nogle klinikker kunne anvendes til veldefinerede patientpopulationer i fremtiden.” 

”Vi er fortsat underlagt besøgsrestriktioner, som vi efterlever efter bedste evne.” 

Hjemmebehandlinger har været en succes

På den onkologiske afdeling i Næstved havde de i forvejen god erfaring med hjemmebehandling og videokonsultationer, blandet andet fordi EU-projektet Changing Cancer Care har kørt forsøg her, for at forbedre palliativ behandling hos kræftpatienter blandt andet gennem flere hjemmebehandlinger.

”Mange patienter foretrækker at være hjemme, når de skal i behandling, og flere af de nyere præparater på tabletform gør det muligt. Vi har bestemt ikke oplevet, at vores behandlinger er blevet forsinket [pga. coronaepidemien, red.],” siger Niels Henrik Hollænder, specialansvarlig overlæge ved Onkologisk afdeling og palliativ enheder ved Næstved Sygehus. 

I øjeblikket leder Niels Henrik Hollænder et Covid-19-forsøg, hvor han og kollegerne bruger et simpelt måleapparat, HemaCue, til at måle hvide blodceller og vurdere, om kræftpatienter i kemoterapi, og som har feber og neutropeni, kan differentieres i to grupper: Dem, der kan behandles i hjemmet med antibiotika og dermed skånes for smitte på hospitalet; og dem, som skal indlægges.

Niels Henrik Hollænder har endnu ikke resultaterne herfra, men abstraktet fremlægges som e-poster på dette års virtuelle ESMO. 

Kirurgi og udredning er heller ikke forsinket

Heller ikke urologerne er blevet forsinket. Leder af Copenhagen Prostate Cancer Center og professor i urologi, Martin Andreas Røder, skriver i en e-mail til Onkologisk Tidsskrift:

”Vi har gode erfaringer fra Corona-tiden, og det har været vores oplevelse, at vi ikke rigtig faldt i tempo på kræftområdet. Vi har ikke været skåret ned i ressourcer eller lignende. Vi havde den samme mængde patienter og så videre. Den eneste forskel var, at vi havde flere telefonkonsultationer, hvis patienterne ønskede det. Og så var der ingen pårørende, hvilket altid er hårdt for patienterne. Men så facetime’de vi. Så vi var overordnet meget lidt påvirket af det i min optik. Det mest vanskelige er udelukkende praktisk. Podning før besøg på hospitalet med mere, fremvisning af negative test før kirurgi m.m., men det er jo svært at kritisere denne del.”

Heller ikke patologernes vævsanalyser og diagnosticering lader til at være forsinket af epidemien.

”Min egen oplevelse er, at udredningen af tarmkræft - mit eget arbejdsområde – ikke er blevet påvirket. Jeg har ikke mærket nogen nedgang  i antallet af nydiagnosticerede tarmkræfttilfælde. Og de som er blevet opereret har ikke været mere fremskredne end sædvanligt,” siger Jan Lindebjerg, overlæge i klinisk patologi ved Vejle Sygehus og fortsætter: 

”Jeg har heller ikke bemærket øget tidsrum mellem diagnose og behandling, og der har ikke været begrænsninger i mit arbejde, som har givet anledning til øget svartid.”

Det er altså alt i alt godt nyt til danske patienter, at kvaliteten af kræftbehandlingen i Danmark ikke har haltet på grund af epidemien og de restriktioner, der er fulgt med.

Patienter med SCLC har fortsat et stort udækket behandlingsbehov

Anders Green

ESMO: Danske patienter med småcellet lungekræft (SCLC) har fortsat en dårlig prognose og oplever et stort udækket behandlingsbehov og sådan vil det fortsætte indtil der kommer behandlingsfremskridt for SCLC, sådan som det sker med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), mener professor i klinisk epidemiologi, Anders Green.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift