Medicinrådet blæser på det 4. princip

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

ESMO udsteder særligt kræft-certifikat til Hospitalsenheden Vest

Onkologisk Afdeling på Hospitalsenheden Vest har modtaget et certifikat fra den europæiske kræftorganisation ESMO  for afdelingens arbejde med at integrere onkologi og palliation. Det er anden gang, at en dansk afdeling modtager denne certificering.

De seneste ti år har Hospitalsenheden Vest i Herning haft palliation af kræftpatienter som et særligt indsatsområde. Det viser sig bl.a. ved, at hospitalet har oprettet et Palliativt Team, der indgår som en del af den onkologiske afdeling.  Der er også nedsat en central styregruppe for den palliative patient, hvis formål er at skræddersy det optimale forløb for patienter, der har behov for en palliativ indsats. Styregruppen består af hospitalsledelsen, samt repræsentanter fra hospitalsafdelingerne, primærsektoren, hospice og patienternes brugerråd.

De palliative indsatser på Hospitalsenheden Vest har ikke kun vakt anerkendelse i lokalområdet, men også ud over Danmarks grænser. Således tildelte ESMO (European Society for Medical Oncology) i begyndelsen af oktober i år det midtjyske hospital et certifikat, som gav hospitalets onkologiske afdeling lov til at pryde sig med titlen som en særligt anerkendt afdeling for integreret onkologi og palliation. Ud over Hospitalsenheden Vest er er der 231 afdelinger fordelt over 49 lande, der har et sådant certifikat.

Det er anden gang, at en dansk hospitalsafdelingen modtager certifikatet fra ESMO. I 2018 var det Onkologisk Afdeling på Sygehus Lillebælt, der kunne bryste sig med titlen.

Fokus på behov for bedre palliation

Tilbage i august i år udkom Rigsrevisionen med en rapport, der kritiserede Danske Regioners indsats på det palliative område. Mere specifikt var det adgangen til specialiseret palliation, der stod for skud. Revisionen konkluderede således i rapporten, at regionerne ikke i tilstrækkelig grad har formået at sikre, at patienterne ved behov har adgang til specialiseret palliation.  

I en nyhed fra Hospitalsenheden Vest forholder Merete Paludan, overlæge på hospitalets Onkologisk Afdeling og specialist i onkologi og palliativ medicin, sig til konklusionen fra Rigsrevisionen, og bruger denne som afsæt til at understrege, at der er et stort behov for at sætte fokus på den palliative indsats:

"Historisk set har det været sådan, at patienterne først fik tilbudt palliativ indsats, når deres kræftbehandling var afsluttet. Den opdeling er vi gået væk fra. Det er vigtigt, at palliativ indsats i dag er et tilbud til alle de patienter, der har behov for det, uanset hvor de er i deres sygdomsforløb. Vi arbejder hårdt på at integrere indsatserne fra onkologi og palliation, sådan at vi arbejder parallelt og samarbejder på tværs," siger hun.

Selvom Palliativt Team er en del af Onkologisk Afdeling, håber de involverede parter, at akkrediteringen fra ESMO kan være med til at sikre en bedre palliativ indsats også til patienter med andre livstruende sygdomme end kræft.

Ambitionen på sigt er, at det palliative område på Regionshospitalet Gødstrup skal gøres til et videnscenter i specialiseret palliation.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

Feed ikke fundet.